Nieuws - meest recent

Op de wekelijkse woensdagmarkt in Berlaar zijn twee vaste standplaatsen beschikbaar:

- de plaats op de Markt, aan de overkant van het gemeentehuis, tussen het groenten- en fruitkraam Van de Velde en het textielkraam Aerts. De lengte van deze standplaats is 9 meter.

- de plaats in de Smidstraat, tussen het kousenkraam Ruts en het kraam met natuurproducten van de Gezonde Bij. De lengte van deze standplaats is 8 meter.

Het aantal metaaldiefstallen op begraafplaatsen nam de afgelopen tijd toe. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken roept daarom op tot waakzaamheid en raadt burgers aan enkele preventieve maatregelen te nemen:

 

- Maak foto's van waardevolle voorwerpen op en rond de graven. Dat vergemakkelijkt de identificatie bij eventuele diefstallen.

- Neem bij verdachte situaties op de kerkhoven contact op met de politie. Geef elke diefstal ook aan bij de politie.

- Markeer bronzen en koperen voorwerpen (bijvoorbeeld met behulp van synthetisch DNA).

 

Van maandag 23 tot en met maandag 30 januari is de dienst Omgeving (Stedenbouw, Milieu en Mobiliteit) uitzonderlijk gesloten.

Bij dringende vragen kan je contact opnemen via 03 410 19 33/03 410 19 34.

Vanaf maandag 16 januari veranderen de criteria waaraan een foto voor je identiteitskaart of kids-ID moet voldoen. De voorschriften die reeds gelden voor paspoorten, de ICAO-regels uit de internationale luchtvaart, zijn dan voortaan ook van toepassing op elektronische identiteitskaarten en een kids-ID.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken verstrengt de normen om douanecontroles vlot te laten verlopen. In de toekomst worden grenscontroles nog meer geautomatiseerd, waardoor dat nog belangrijker wordt.

In 2017 organiseren Amnesty International en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking enkele 'Schrijf-ze-vrijdagen' in de gemeentelijke bibliotheek (Dorpsstraat 84).

Je kan op volgende dagen tussen 18.30 en 20.30 uur brieven schrijven in de bib:

- vrijdag 12 mei
- vrijdag 9 juni

 

 

Schrijf-ze-vrijdag op 12 mei

Ging je afgelopen vrijdag met de Kerstman op de foto tijdens de eerste editie van de kerstshopping met kerstmarkt?

Bekijk dan de foto's in ons fotoalbum!

In de zitting van 20 december keurde de Berlaarse gemeenteraad de concessievoorwaarden voor de uitbating van de cafetaria van sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62) goed.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur als concessiehouder indienen bij het gemeentebestuur vóór 14 februari 2017.

Op 31 december wuift onze gemeente 2016 uit en vieren we de start van 2017. Voor sommigen volstaan enkele klinkende champagneglazen om het nieuwe jaar sfeervol in te zetten, voor anderen hoort daar traditioneel ook vuurwerk bij.

Vuurwerk zorgt bij heel veel dieren echter voor heel wat ongemak. De knallen en de felle lichtflitsen doen hen behoorlijk schrikken. Ze geraken daardoor zowel het noorden als hun baasjes kwijt. Soms zelfs voorgoed: elk jaar sterven er dieren aan de gevolgen van het vuurwerk.

Vanaf 1 januari 2017 geldt er in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is.

Vaak geldt deze snelheidsbeperking al, waardoor het vooral de borden zijn die veranderen. Alleen waar een andere snelheid geldt, zal er een bord staan. Op de wegen waar 70 kilometer per uur geldt, staat niet langer een bord.

In Berlaar betekent dit dat de borden van zone 70 in de loop van 2017 verwijderd worden. De snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur blijft echter wel gelden.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft beslist om de prijzen van de elektronische identiteitskaarten jaarlijks te indexeren op 1 januari. Daardoor worden de elektronische identiteitskaart en de elektronische vreemdelingenkaarten iets duurder op 1 januari. De prijs van een kids-ID blijft behouden.