Nieuws - meest recent

Een smartphone blijft voor de oudere generatie toch even wennen. Om met alle mogelijkheden van het toestel vertrouwd te geraken, sloegen de Berlaarse jeugd- en seniorenraad de handen in elkaar. Op zondag 5 maart organiseerden ze samen een laagdrempelige smartphonecursus.

Het OCMW Berlaar is op maandag 20 maart uitzonderlijk gesloten.

Sociaal Huis Berlaar

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen.

Op vrijdag 17 maart worden de Berlaarse sportkampioenen opnieuw gevierd. Naar goede jaarlijkse gewoonte zet de sportraad de beste sportieve prestaties van het voorbije jaar nog eens extra in de kijker.

De erepenningen voor 2016 worden uitgedeeld en de laureaat van de Berlaarse Sporttrofee en/of Trofee voor Bijzondere Sportprestatie wordt bekendgemaakt.

De kampioenenhulde vindt plaats in zaal Familia (Aarschotsebaan 105-109). De deuren gaan open om 19.30 uur, de toegang is gratis.

Een sterk imago maakt een gemeente aantrekkelijk en geliefd. Dat geldt ook voor Berlaar. Daarom willen we onze gemeente de huisstijl geven die ze verdient, mét nieuw logo en eventueel een passende slogan. Het wapenschild met de beren blijft naast die huisstijl bestaan.

Als inwoner heb je hier ongetwijfeld heel wat ideeën over. En die willen we via deze bevraging graag van je horen!

Het gemeentebestuur staat dit jaar een afwijking op de verplichte wekelijkse rustdagen voor handelaars toe op onderstaande data. De Berlaarse handelaars mogen hun handelszaak op deze dagen openen als ze dat willen. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Lokale Economie (Markt 2, lokale-economie@berlaar.be, 03 410 19 33 of 03 410 19 34).

- zondag 12 maart 2017

- zondag 19 maart 2017

- zondag 2 april 2017

- zondag 9 april 2017

- zondag 30 april 2017

- zondag 2 juli 2017

Bij een aantal bomen op het openbaar domein in onze gemeente vonden er de voorbije weken snoeiwerken plaats. De aandachtige voorbijganger had het vast al opgemerkt: sommige takken zagen er na het snoeien wel erg vreemd uit.

De stompen zijn geen snoeifouten of pogingen tot totembouw, maar een professionele snoeiwijze voor dikke takken. De snoeiers willen grote takken niet zomaar verwijderen. Als dat toch moet gebeuren, gebruiken ze hiervoor een werkwijze die de natuur nabootst en de kans of infectie voorkomt.

Coronet cuts

Voor de compostmeesters lijkt het nog alsof het gisteren was, toch is het alweer van oktober geleden dat ze met hun hakselaars in de straten te zien en te horen waren. In april kan je alleszins je takkenscharen en boomzagen weer bovenhalen voor de lentesnoei.

Het leven staat nooit stil, ook niet in Berlaar! Voor de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur is het belangrijk te weten hoe jij over je gemeente en je buurt denkt. Is het prettig wonen? Is er genoeg groen? Wat vind je van je woning? Ben je tevreden over de diensten van de gemeente?

De Vlaamse overheid beschikt over heel wat cijfermateriaal van de gemeenten, maar die vertellen niet altijd hoe jij als inwoner zelf een aantal zaken aanvoelt. Daarom organiseert de studiedienst van de Vlaamse Regering een rondvraag bij alle gemeenten.