Sociale woningen

Voor meer informatie over sociale woningen kan je in Berlaar terecht bij sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen, de gewestelijke maatschappij voor de Kleine Landeigendom of SVK Onderdak.

Sociaal Verhuurkantoor Onderdak

Het bestaande woonpatrimonium op de private huurmarkt is steeds minder bereikbaar voor mensen met een vervangingsinkomen