Nieuws - meest recent

Op woensdag 8, donderdag 9 februari en vrijdag 10 februari was sporthal ’t Stapveld in Berlaar een heus bewegingsparadijs voor de kleuters van de Berlaarse scholen. De gemeentelijke sportdienst organiseerde er in de voormiddag kleutersportdagen.

Springkastelen, fietsjes of een klauterparcours: de 400 kleuters van de Berlaarse scholen hadden op 8, 9 en 10 februari geen reden om stil te zitten. Onder begeleiding van de leerkrachten en de sportdienst van gemeente Berlaar konden ze zich, gespreid over drie dagen, helemaal uitleven in sporthal ’t Stapveld.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans afdeling Berlaar organiseerde op zondag 12 februari het jaarlijkse leerlingen- en leraarsconcert. De leerlingen toonden tijdens dat concert wat ze de voorbije maanden geleerd hebben.

Senioren die in 2017 hun 85ste of 86ste verjaardag vieren, mogen een bijzonder verjaardagsbezoekje verwachten. OCMW Berlaar wil de Berlaarse ouderen namelijk verder ondersteunen in hun thuissituatie en biedt daarom een luisterend oor in een reeks vrijblijvende bezoekjes.

OCMW Berlaar laat senioren niet alleen oud worden

De ophokplicht voor pluimvee en vogels van hobbyhouders is sinds vrijdagnamiddag 17 maart opgeheven. Voor alle pluimvee van professionele pluimveehouders blijft de ophokplicht wel van kracht.

Hobbyhouders

Hobbyhouders moeten hun pluimvee en vogels niet meer verplicht afschermen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beveelt de maatregel wel nog steeds sterk aan. Zeker in de buurt van waterplassen en waterlopen, waar het risico op besmetting door wilde vogels groter is, doe je er goed aan de vogels nog binnen te houden.

Op maandag 13 februari start de tweede aanplantingsfase van bloemen, gras, planten en hagen op het kerkhof van Berlaar-Centrum. De begraafplaats wordt voor deze werken tijdelijk afgesloten en is twee maanden (minstens tot en met de paasvakantie) niet toegankelijk voor bezoekers.

Dat betekent dat je het kerkhof tot april 2017 niet kan betreden, ook niet in het weekend.

Vragen over de herinrichting van het kerkhof? Neem contact op via openbarewerken@berlaar.be of via 03 410 19 00.

Op dinsdag 21 februari heeft OCMW Berlaar uitzonderlijk geen namiddagzitting. Het Sociaal Huis in de Zomerstraat is dan gesloten.

Sociaal Huis Berlaar

Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 februari worden de bomen aan de parking van kerkhof Hemelshoek gesnoeid.

Tijdens de snoeiwerken is (een gedeelte van) de parking afgesloten.

Van 19 november tot en met 27 november was het de Voorleesweek. Tijdens die week wil organisatie Iedereen Leest iedereen aansporen om voor te lezen en zo de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. BKO Roefels bouwde daarvoor in Berlaar de winkelhoek en de leeshoek van de kinderopvang om tot een grote bibliotheek.

Het gemeentebestuur is op zoek naar iemand die lessen Spaans voor beginners kan geven. Ben je leraar of spreek je zelf een aardig mondje Spaans? Neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd (vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 43).

De lessen vinden overdag plaats en richten zich tot senioren die zich op vakantie in Spanje willen kunnen behelpen.

 

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden kregen van de Vlaamse overheid de opdracht een globaal kerkenbeleidsplan op te maken. Dat plan geeft een overzicht van alle kerken in een gemeente, waar ze staan in hun ruimtelijke omgeving, hoe ze gebruikt worden en welke stappen er in de toekomst eventueel genomen worden.