OCMW-raad

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad van 9 leden, gekozen via getrapte verkiezingen (door gemeenteraad) voor dezelfde termijn als de gemeenteraad.
De politieke samenstelling is analoog met de gemeente.

Tijdens de installatievergadering van de OCMW-raad wordt een voorzitter gekozen, die als schepen van sociale zaken deel uitmaakt van het schepencollege.

In Berlaar bestaat de raad uit:

Voorzitter:
Boekaerts Nadine, Schoolstraat 57, 2590 Berlaar

Leden:
Vingerhoets Eliane, Hertstraat 59, 2590 Berlaar
Vertommen Sylvain, Zomerstraat 2, 2590 Berlaar
Dillen Marianne, Ernest van Dyckstraat 1, 2590 Berlaar
Pauwels Pegie, Melkouwen 26, 2590 Berlaar
Vermeulen Koen, Meistraat 47, 2590 Berlaar
Staes Guy, Alpenroosstraat 33, 2590 Berlaar
Steyaert Alfred, Leemputten 9, 2590 Berlaar
Fierens Geert, Sparrenweg 4, 2590 Berlaar

De Raad vergadert minstens eenmaal per maand, in principe op de derde maandag van de maand om 20.00 uur. De zittingen zijn gedeeltelijk openbaar.
De OCMW – raad bestuurt en beheert alle diensten en instellingen van het OCMW.
De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt, of tenzij de raad zelf bevoegdheden heeft gedelegeerd aan andere bestuursorganen of budgethouders.

De data, agendapunten en verslagen van de ’openbare‘ zittingen kan je hier bekijken:
- maandag 20 januari 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 17 februari 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 17 maart 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 28 april 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 19 mei 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 16 juni 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 28 juli 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 29 september 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 20 oktober 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 17 november 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 15 december 2014: dagorde en beknopt verslag
- maandag 19 januari 2015: dagorde en beknopt verslag
- maandag 16 februari 2015: dagorde en beknopt verslag
- woensdag 11 maart 2015: dagorde en beknopt verslag
- maandag 20 april 2015: dagorde en beknopt verslag
- dinsdag 26 mei 2015: dagorde en beknopt verslag
- maandag 22 juni 2015: dagorde en beknopt verslag
- maandag 27 juli 2015: dagorde en beknopt verslag
- maandag 21 september 2015: dagorde en beknopt verslag
- maandag 28 september 2015: beknopt verslag
- maandag 19 oktober 2015: dagorde en beknopt verslag
- maandag 30 november 2015: dagorde en beknopt verslag
- maandag 21 december 2015: dagorde en beknopt verslag
- maandag 18 januari 2016: dagorde en beknopt verslag
- maandag 15 februari 2016: dagorde en beknopt verslag
- maandag 21 maart 2016: dagorde en beknopt verslag
- maandag 18 april 2016: dagorde en beknopt verslag
- maandag 23 mei 2016: dagorde en beknopt verslag
- maandag 27 juni 2016: dagorde en beknopt verslag
- maandag 25 juli 2016: dagorde en beknopt verslag
- maandag 19 september 2016: dagorde en beknopt verslag

 

OCMW-voorzitter

De voorzitter van het OCMW is Nadine Boekaerts.

Vast bureau

De OCMW-raad heeft in haar schoot een dagelijks bestuur, het vast bureau, gekozen.

OCMW-secretaris

De OCMW–secretaris is hoofd van het personeel en leidt de administratie.

Financieel beheerder (OCMW)

De financieel beheerder is de verantwoordelijke van de financiële dienst van het OCMW.