GECORO

Bevoegdheden

De Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) vergadert een achttal keer per jaar. Deze commissie verleent adviezen aan de gemeenteraad, het schepencollege of de stedenbouwkundige ambtenaar inzake belangrijke stedenbouwkundige aanvragen en vooral inzake grote planningsprocessen die een invloed uitoefenen op de plaatselijke ruimtelijke ordening.

Samenstelling

De Gecoro bestaat uit een voorzitter, effectieve leden (die kunnen vervangen worden door een reserve) en een secretaris, aangevuld met één afgevaardigde per politieke fractie.

Voorzitter
Koen Vercammen

Secretaris 
Werner Van den Broeck (stedenbouwkundig ambtenaar)
Markt 2
2590 Berlaar
03 410 19 25
stedenbouw@berlaar.be