Archiefraad

Bevoegdheden

De archiefraad vergadert vier keer per jaar. Het doel van deze adviesraad is het bewaren, bijeenbrengen en verkrijgen van het archief over de gemeente Berlaar. Zij staat ook in voor het catalogeren en ordenen van het archief tot een bruikbaar geheel.

Tenslotte organiseert de archiefraad ook verschillende activiteiten over de geschiedenis, de heemkunde en de folklore van de gemeente Berlaar.

Samenstelling

Voorzitter
Jo Hermans
Havikstraat 8
2590 Berlaar
03 482 16 95

Secretaris
Werner Van den Broeck
Legrellestraat 92
2590 Berlaar
03 410 19 25