Archiefraad

Bevoegdheden

De archiefraad vergadert vier keer per jaar. Het doel van deze adviesraad is het bewaren, bijeenbrengen en verkrijgen van het archief over de gemeente Berlaar. Zij staat ook in voor het catalogeren en ordenen van het archief tot een bruikbaar geheel.

Tenslotte organiseert de archiefraad ook verschillende activiteiten over de geschiedenis, de heemkunde en de folklore van de gemeente Berlaar.

Samenstelling

Voorzitter
Jo Hermans

Secretaris 
Reinhilde Goossens