Verkeerscommissie

De verkeerscommissie vergadert om de twee maanden en fungeert als adviserend orgaan met betrekking tot verkeerstechnische aangelegenheden in Berlaar. Voorstellen en problemen rond verkeer in Berlaar worden eerst uitvoerig behandeld op de verkeerscommissie, waarna een advies naar het schepencollege wordt geformuleerd dat dit al dan niet goedkeurt.

Samenstelling

De verkeerscommissie bestaat uit een voorzitter, de leden (gemeenteraadsleden) en een secretaris aangevuld met mensen van de politiediensten, technisch personeel en een externe verkeersdeskundige.

Voorzitter: Willy Beullens (gemeenteraadslid)

Secretaris: Greet Inniger (mobiliteitsambtenaar)

Politiediensten: Jan Van Asch, zonechef politiezone Berlaar-Nijlen

Leden:

- Swa De Bakker (raadslid)
- Rita Deckers (raadslid)
- Maria Vervloet (raadslid)
- Artur Issaev (raadslid)
- Dirk Aras (raadslid)
- Leen Janssens (raadslid)
- Ronald Van Thienen (raadslid)
- Christophe De Backere (raadslid)

 

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven