Vast bureau

De OCMW-raad heeft in haar schoot een dagelijks bestuur, het vast bureau, gekozen. Het vast bureau bestaat uit twee raadsleden, Guy Staes en Geert Fierens, en de OCMW - voorzitter, Nadine Boekaerts.

Het vast bureau wordt, indien nodig, bijeengeroepen en is bevoegd voor het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur en voor wel omschreven bevoegdheden die de raad voor maatschappelijk welzijn kan overdragen. Deze bevoegdheden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van het OCMW.

De vergaderingen zijn niet openbaar.