technieker (schrijnwerker)

Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de contractuele aanwerving van een


 voltijds technieker (schrijnwerker) niv Dv (M/V)


contract van onbepaalde duur


 AANWERVINGSVEREISTEN • Geen diplomavereisten

 • In het bezit zijn van een rijbewijs B en 6 jaar beroepservaring in een relevante functie zijn aanwervingsvereisten

 TAKEN • Je bent de vaste schrijnwerker van de ploeg gebouwen

 • Je kan zelfstandig constructies en meubilair uittekenen, opmeten, bewerken en plaatsen

 • Je staat ook in voor schilderwerken, herstellingswerken en onderhoud aan gebouwen

 • Je kan ook ingezet worden voor andere opdrachten en buiten de normale werkuren, bv zout strooien

 WAT KUNNEN WIJ BIEDEN? • Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 1.818,33 euro excl. haard- of standplaatstoelage

 • Relevante anciënniteit kan overgenomen worden

 • Maaltijdcheques (8 euro) en fietsvergoeding (23 cent)

 • Er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd

 AANWERVINGSPROCEDURE • Er wordt een schriftelijke (op dinsdagavond 13 juni 2017), praktische en mondelinge proef (op donderdagavond 15 juni 2017) afgenomen.

 SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN • t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar

 • persoonlijke afgifte of e-mail: personeel@berlaar.be

 • te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto) en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1)

 • Ten laatste op 9 juni 2017. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

 HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN? • Neem dan contact op met de personeelsdienst via e-mail: personeel@berlaar.be of tel 03 410 19 00 (algemeen nummer).

 FUNCTIEBESCHRIJVING


  functiebeschrijving_technieker_-_schrijnwerker