Sociaal Verhuurkantoor Onderdak

Het bestaande woonpatrimonium op de private huurmarkt is steeds minder bereikbaar voor mensen met een vervangingsinkomen of onzekere inkomsten. Om deze problematiek op te vangen, hebben de OCMW’s van Berlaar, Heist-op-den-Berg en Putte een sociaal verhuurkantoor opgericht, namelijk vzw Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Onderdak. Sinds 1 januari 2011 beheert dit SVK 76 woningen verspreid over het grondgebied van deze drie gemeenten.

Wat doet het SVK?

Het SVK huurt woningen op de private huurwoningmarkt en zorgt, na eventuele aanpassingswerkzaamheden, voor veilige en voldoende comfortabele woongelegenheden. Het SVK zal deze tegen een redelijke huurprijs aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verder verhuren.

De woningen die het SVK huurt, moeten voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Op deze manier tracht het SVK:
• Enerzijds de praktische problemen van het verhuren op zich te nemen.
• Anderzijds rekening te houden met de levensomstandigheden en het inkomen van de bewoners.

Het SVK maakt twee contracten op voor een pand:
• Een hoofdhuurcontract met de eigenaar.
• Een onderhuurcontract met de kandidaat-huurder die op een wachtlijst staat en via een objectief puntensysteem voor de woning in aanmerking komt.

Voordelen als eigenaar/verhuurder?

• Het SVK betaalt als huurder, zolang het huurcontract loopt, elke maand stipt de huurprijs, ook al staat de woning een tijdje leeg. Risico’s als wanbetaling en leegstand zijn dus niet voor de eigenaar.
• Het SVK zorgt voor de controle op het onderhoud van de huurwoning en begeleidt indien nodig de onderhuurder bij de herstellingen waarvoor hij verantwoordelijk is.
• SVK’s nemen de beslommeringen van het dagelijks beheer op zich: zoeken van nieuwe huurders, maken van huurcontracten en plaatsbeschrijvingen, toezicht op het huisreglement,…
• Wettelijke en praktische verantwoordelijkheden worden opgenomen zoals afsluiten van een brandverzekering, vegen schoorstenen, …
• Indien nodig wordt de onderhuurder begeleid. Eventuele samenlevingsproblemen met de buren kunnen, afhankelijk van de situatie, tijdens de huurdersbegeleiding aan bod komen en opgevolgd worden.

In ruil voor al deze diensten vraagt het SVK geen commissieloon, maar wel een redelijke huurprijs.

 

Permanentie in Berlaar

In Berlaar kan je elke eerste donderdag van de maand van 10 tot 12 uur bij het Sociaal Verhuurkantoor terecht. Je vindt het SVK in het Sociaal Huis (Zomerstraat 22).

 

Sociaal Verhuurkantoor Onderdak

015 22 68 55

info@svkonderdak.be

Naar de website van SVK Onderdak