Voorlopig rijbewijs voor de categorieën A, C, D en E

Voor de categorieën A (A1, A2, A), C, D en E bestaat het voorlopig rijbewijs model 3.

Dat voorlopig rijbewijs kan aangevraagd worden door de kandidaten voor een rijbewijs van voornoemde categorieën die geslaagd zijn in het theoretisch examen en een stage met begeleider willen doorlopen voor zij hun praktijkexamen afleggen.

Er worden maximum twee begeleiders vermeld op het voorlopig rijbewijs. Deze begeleiders moeten gevalideerd worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van de begeleider.

 

Wie?

Voor inwoners die geslaagd zijn in het theoretisch examen en de minimumleeftijd van de gewenste categorie bezitten.

 

Hoe aanvragen?

Na een geslaagd theoretisch examen moet je een voorlopig rijbewijs persoonlijk aanvragen bij de dienst Burgerzaken. De aanvraag van een voorlopig rijbewijs duurt minstens twee werkdagen.

Het voorlopig rijbewijs moet persoonlijk afgehaald worden of met een volmacht van de betrokkene.

 

Kosten

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro. De kostprijs moet betaald worden bij de aanvraag.

 

Wat moet je meebrengen?

Bij je aanvraag:

- een aanvraagformulier met vermelding van een geslaagd theoretisch examen voor de gewenste categorie

- een medisch attest (voor categorieën C en D)

 

Meer info

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs moet je dit aangeven bij de politie. Je krijgt dan een attest van verlies of diefstal waarmee je een nieuw rijbewijs kan aanvragen bij je gemeente. Dat attest is geen vervanging van het rijbewijs, je mag er dus niet mee rijden!

In Berlaar kan je terecht bij de politiezone Berlaar-Nijlen.

 

Meer informatie over rijbewijzen kan je vinden op:

- de website van FOD Mobiliteit en Vervoer

- de website van GOCA

- Overzicht rijbewijscategorieën

 

Verantwoordelijke dienst

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven