Militie

Alhoewel de militieplicht afgeschaft is in België heb je soms nog een militieattest nodig bij een sollicitatie, voor de mutualiteit, voor het pensioendossier, ...

 

Hoe aanvragen?

Het militiegetuigschrift kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken.

 

Wat moet je meebrengen?

- militair zakboekje of laatst ontvangen militiedocument

- identiteitskaart

 

Meer info

Meer informatie kan je vinden op:

- de website van de FOD Defensie

 

 

Verantwoordelijke dienst