Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

In de eerste fase van de asielprocedure, de opstartfase, wordt de asielaanvraag geregistreerd door de DVZ. Er wordt nagegaan of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag (Dublinonderzoek) en of de asielaanvraag in overweging kan worden genomen.

Het OCMW staat in voor de opvang en begeleiding van de toegewezen asielzoekers. De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van het OCMW.

Tijdens deze fase van het onderzoek voorziet het OCMW opvang via het systeem van het Lokaal Opvang Initiatief of kortweg LOI. Het OCMW zorgt voor materiële steunverlening. Dit houdt in dat het OCMW zorgt voor een huisvesting, levensnoodzakelijke goederen en zakgeld. Het OCMW betaalt ook de school- en medische kosten. De asielzoekers wonen verplicht in de gemeente waar het OCMW gelegen is. Deze asielzoekers krijgen geen maandelijkse financiële steun.

OCMW Berlaar heeft met Fedasil een LOI-overeenkomst sinds 7 januari 2004. Het OCMW Berlaar heeft momenteel vier LOI-woongelegenheden ter beschikking. Het gaat om een huis voor drie alleenstaande mannen en drie woningen voor een gezin.

Contact:

03 482 49 29 of socialedienst@berlaar.be

 

Verantwoordelijke dienst

Zomerstraat 22
2590
Berlaar
03 482 49 29
Gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven