Kandidaat-vluchtelingen

Een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is, kan in ons land bescherming genieten en recht op verblijf in België verkrijgen.

Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt, moet hij een asielaanvraag indienen. De kandidaat-vluchteling of asielzoeker is degene die een asielaanvraag heeft ingediend en een voorlopig verblijf op het grondgebied heeft zolang er geen definitieve beslissing werd genomen over zijn aanvraag. De persoon zal dan een asielprocedure doorlopen.

In België is een erkende vluchteling diegene die het vluchtelingenstatuut heeft verkregen en die op grond daarvan een permanent verblijfsrecht in België heeft.

Contact:

03 482 49 29 of socialedienst@berlaar.be

 

Verantwoordelijke dienst

Zomerstraat 22
2590
Berlaar
03 482 49 29
Gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven