Collectieve schuldenregeling

Als er geen hulpverleningsvorm een oplossing kan bieden, kan een cliënt in situaties van overmatige schuldenlast doorverwezen worden naar de collectieve schuldenregeling. Hiertoe moet een verzoek worden gericht aan de rechtbank in Mechelen. De rechter zal oordelen of de cliënt zich bevindt in een toestand van overmatige schuldenlast.

Als dit het geval is, zal de rechter een schuldbemiddelaar (advocaat, deurwaarder, notaris) aanwijzen die de inkomsten van de cliënt beheert. Via een minnelijke schikking tracht de schuldbemiddelaar de inkomsten te verdelen onder de schuldeisers.

Als één van de schuldeisers of de cliënt zelf hiermee niet akkoord gaan, kan de rechter verplicht een regeling opleggen.

 

Meer info

Contact:

03 482 49 29 of socialedienst@berlaar.be

 

Verantwoordelijke dienst

Zomerstraat 22
2590
Berlaar
03 482 49 29
Gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven