Oudervereniging Heikant

Mogen wij ons even voorstellen?

De oudervereniging van onze school is een groepje enthousiaste en geëngageerde ouders die in samenwerking met de directie en de leerkrachten:

 • activiteiten organiseren om centen in het laatje te brengen
 • deze centen beheren zoals ‘een goede huisvader’
 • de ouders zoveel mogelijk wensen te betrekken bij het schoolgebeuren
 • de ouders op de hoogte houden via een nieuwsbrief

 

Wat doen we om centen in het laatje te brengen?

Hiervoor organiseren we jaarlijks een 4-tal activiteiten:

 • wafeltjes- en koekjesverkoop
 • kerstactie: verkoop van truffels, marsepein en wijn
 • restaurantdag
 • schoolfeest

Vooral voor de restaurantdag en het schoolfeest is er heel wat man- en vrouwkracht nodig. Gelukkig kunnen we rekenen op de hulp van vele ouders die zich belangeloos inzetten voor het goede verloop van deze evenementen, waarvoor onze oprechte dank!

Hoe worden de centen beheerd?

Het goede beheer van de centen verzekeren we door van elke activiteit een gedetailleerd kasverslag op te maken en alle uitgaven en inkomsten zorgvuldig te documenteren en te controleren.

Waaraan worden de centen uitgegeven?

Dankzij de opbrengsten van de verschillende activiteiten:

 • kan de Sint de kinderen een extraatje geven en ook een mooi klassikaal cadeau voorzien. Bekijk de foto’s om de sfeer op te snuiven van de Sint & Piet festiviteiten van dit jaar!
 • Kunnen de kinderen genieten van een lekker carnavalvlaaike met carnaval
 • Kunnen ze smullen van paaseieren met Pasen
 • Kunnen er allerhande mooie knutselwerkjes gemaakt worden
 • Kunnen de kinderen gratis thee en koffie drinken tijdens de middag
 • Kunnen we ook sommige uitstappen volledig gratis maken voor de ouders vb. uitstap naar Lier, naar Berlaar, naar het cultureel centrum enz.
 • Kunnen we de bos- en sneeuwklassen mee financieren, zodat de prijs voor de ouders toch aardig gedrukt wordt.

Hoe kunnen we de ouders betrekken bij het schoolgebeuren?

VERGADERINGEN

Een viertal keer per schooljaar komen we samen voor een vergadering. Hiervoor willen we graag zoveel mogelijk ouders aanmoedigen. Op deze vergaderingen kunnen allerlei thema’s aan bod komen en is het vooral de bedoeling om in een open en constructieve sfeer van gedachten te wisselen. Dit gebeurt niet alleen tussen ouders onderling maar ook de betrokkenheid van leerkrachten en de directie is cruciaal om tot goede afspraken te komen. Belangrijk hierbij is dat steeds het algemeen belang van gans de school voorop staat!

WERKGROEPEN

Per activiteit wordt er een werkgroepje gevormd die de ganse organisatie van de betreffende activiteit voor haar rekening neemt. Er is doorheen de jaren een gedetailleerd draaiboek uitgewerkt voor elke activiteit wat de organisatie toch wel een stuk eenvoudiger en duidelijker maakt.

LOSSE MEDEWERKER

Vooral voor de restaurantdag en het schoolfeest hebben we heel wat helpende handen nodig. Ook voor de opendeurdag zijn er enkele vrijwilligers die de bezoekers van drank voorzien en ballonnen uitdelen aan de kinderen. Om de twee jaar gaat de receptie van de zesdejaars op de Hei door (het andere jaar in het centrum), ook dan zijn er enkele ouders nodig om de hapjes en drankjes voor te bereiden en rond te brengen.

NIEUWSBRIEF

Via een Nieuwsbrief willen we de ouders op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van de oudervereniging en, indien van toepassing, bepaalde interessante thema’s waarmee we in de school te maken hebben, toelichten.

Hoe kan je contact opnemen?

 • Ontvang je momenteel geen uitnodiging voor de vergadering, maar wens je in de toekomst, vrijblijvend, uitgenodigd te worden?
 • Wil je graag deel uitmaken van een werkgroepje voor een activiteit naar keuze?
 • Wil je graag de handen uit de mouwen steken om bv. mee op te dienen op de restaurantdag of drank rond te brengen op het schoolfeest?
 • Wens je mee te werken aan de nieuwsbrief of heb je een nieuwtje dat we in de nieuwsbrief kunnen opnemen?
 • Of wil je liever eerst wat meer informatie vooraleer een engagement aan te gaan?

Neem dan zeker contact op met een van de medewerkers of vul gewoon de inschrijvingsfolder in die je via je kind terug aan de school kan bezorgen. Tijdens de jaarlijkse opendeurdag (in de maand mei) vind je ons ook terug bij de infostand van de oudervereniging. Kom gerust langs om meer te weten!

Je kan de oudervereniging contacteren via ouderverenigingheikant@gmail.com.