OCMW-secretaris

De OCMW–secretaris is hoofd van het personeel en leidt de administratie. Zij zorgt voor de coördinatie van alle diensten en voor de uitvoering van de beslissingen van het bestuur.

De secretaris van het OCMW woont alle vergaderingen bij en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Onder het gezag van de voorzitter onderzoekt zij de zaken die aan de verschillende bestuursorganen van het OCMW worden voorgelegd en maakt de notulen van de raadszittingen op.

De OCMW–secretaris is verantwoordelijk voor de afstemming van de dienstverlening van de verschillende diensten op visie en doelstellingen van het OCMW. Samen met de voorzitter ondertekent zij alle briefwisseling van het OCMW.

Contact:
Mimi Peirsman
Tel: 03 482 49 29
Fax: 03 482 05 47
Email: mimi.peirsman@ocmwberlaar.be