Vogelgriep: ophokplicht voor hobbyhouders opgeheven

De ophokplicht voor pluimvee en vogels van hobbyhouders is sinds vrijdagnamiddag 17 maart opgeheven. Voor alle pluimvee van professionele pluimveehouders blijft de ophokplicht wel van kracht.

Hobbyhouders

Hobbyhouders moeten hun pluimvee en vogels niet meer verplicht afschermen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beveelt de maatregel wel nog steeds sterk aan. Zeker in de buurt van waterplassen en waterlopen, waar het risico op besmetting door wilde vogels groter is, doe je er goed aan de vogels nog binnen te houden.

Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet nog binnen gebeuren of op zo'n manier dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Professionele houders

Het ophokken of afschermen met netten blijft verplicht voor alle pluimvee van professionele pluimveehouders. De ophokregeling is bedoeld om contact te vermijden met wilde vogels, die de vogelgriep kunnen verspreiden. De ophokregeling is er in de eerste plaats om de dieren te beschermen tegen een infectie met vogelgriep, dat zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk is.

Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie.

Gepubliceerd op 07/02/2017