Nieuws - meest recent

De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels  en het Sociaal Huis zijn gesloten op:

- maandag 26 december (Tweede Kerstdag)
- maandag 2 januari 2017

Let op: tijdens de kerstvakantie zijn de gemeentelijke diensten alleen open in de voormiddag van 9 tot 12.15 uur. Er vinden dan geen namiddag- of avondzittingen plaats.

De wekelijkse woensdagmarkt zal tijdens de kerstvakantie gewoon plaatsvinden van 8 tot 12 uur.

Op woensdag 28 december komt vanaf 9 uur bovendien de Kerstman langs. En hij brengt uiteraard wat lekkers mee voor de kinderen!

Ook aan de andere marktbezoekers wordt er gedacht. Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige opwarming en deelt jenevertjes en warme chocolademelk uit!

Op zondag 8 januari 2017 zijn alle inwoners van Berlaar van harte uitgenodigd op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het gemeentebestuur klinkt er samen met jou op het nieuwe jaar.

De receptie vindt dit jaar plaats aan het nieuwe chirolokaal in Berlaar-Heikant en start om 11 uur. Je bereikt het lokaal via de parking van de Sportschuur (Heistsebaan 83). We voorzien achtergrondmuziek, een drankje en een hapje. Iedereen is van harte welkom!

Vanaf 1 december 2016 gelden er enkele wijzigingen in de parkeerzones in Berlaar-Centrum (Markt). De parkeerplaatsen zijn vanaf dan voorbehouden voor personenwagens. Motorhomes en zwaarder vervoer kunnen dan geen gebruik meer maken van de parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur wil de parkings en het verkeer in Berlaar-Centrum zo gedeeltelijk ontlasten.

De gewijzigde parkeerzone wordt aangegeven met een specifiek verkeersbord.

Nieuwjaarszingen op oudjaar is al lange tijd een traditie in vele gemeenten. In Berlaar willen we deze folklore graag in ere houden. Daardoor zijn er op zaterdag 31 december in onze gemeente weer heel wat jonge zangertjes op pad. Ze trekken dan van deur tot deur om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Wees die dag dus extra opmerkzaam en voorzichtig!

In Berlaar staan er op verschillende locaties glasbollen. Het glasafval uit deze bollen wordt opgehaald en verder gesorteerd. Nadat alle onzuiverheden er werden uitgehaald, vormen de glasscherven de grondstof voor nieuw glas.

In de derde week van november organiseert de Vlaamse Ouderenraad traditiegetrouw de Week van de Senior. In Berlaar konden de 55-plussers deelnemen aan een open seniorenraad, een infosessie over slaapproblemen en een Plusparty.

In Berlaar startte de Vlaamse seniorenweek op dinsdag 22 november met een open seniorenraad. Alle 55-plussers waren vanaf 9 uur van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis en bespraken er enkele belangrijke onderwerpen.

1111

Op vrijdag 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. In de kapel van het klooster in het centrum van Berlaar wordt daarom een plechtige eucharistieviering opgedragen aan Wapenstilstand. De viering start om 10 uur en iedereen is welkom.

De Berlaarse fanfares maken er met een muzikaal intermezzo een unieke viering van. Aansluitend wordt er in optocht naar het monument van de gesneuvelden op de Markt gegaan.


Dag van de Dynastie

1911

Op zaterdag 19 november en zaterdag 17 december staat er in de Berlaarse bib een praatcafé voor anderstaligen en Nederlandstaligen op het programma. Het is een ideale activiteit voor anderstaligen om in een gezellige, ongedwongen sfeer Nederlands te oefenen.

Wie deel wil nemen aan de volgende edities van het praatcafé is op beide zaterdagen van harte welkom in de bibliotheek van Berlaar (Dorpsstraat 84). Je kan er terecht van 10 tot 12 uur. De deelname is gratis.

In samenwerking met IGEMO en vijf gemeenten uit de regio neemt Berlaar deel aan het project See2Do! Zeventien Vlaamse en Nederlandse partners werken in dit project samen en testen verschillende methodieken uit om burgers aan te zetten om hun woning te renoveren. In onze regio streeft het project naar het opstarten van een golf van energetische renovaties in de regio. Energiebesparende werken in woningen zijn nodig.