Nieuws - meest recent

De Berlaarse kerkhoven kennen dit jaar geen sluitingsdag meer. De vorige jaren gebeurde dat om nog een laatste keer alles in orde te brengen voor Allerheiligen.

Dit jaar blijven de kerkhoven doorlopend open, elke dag van 8 tot 17 uur. Je mag het kerkhof niet betreden met de fiets of de wagen en ook het gebruik van pesticiden of andere chemische producten zoals javel is niet toegelaten.

Een volledig omgetoverde Sporthal vormde dit jaar opnieuw het toneel voor het jaarlijkse senioren- en vrijwilligersfeest. Op vrijdag 22 september genoten de Berlaarse 55-plussers van optredens van Ronny Lee, Marie Dillen, Marc & Leo en Marc & Lea. Het werd een afwisselende show met veel muziek en leuke grapjes.

's Middags werden er frikadellen met krieken geserveerd, in de namiddag was er een koffietafel met taart of fruitsla.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de concessieovereenkomst tot controle van het kortparkeren open verklaard. De concessie behelst de controle van alle parkeerplaatsen met een tijdsbeperking op het grondgebied van Berlaar.

De overeenkomst, met alle voorwaarden, kan opgevraagd worden bij de dienst Mobiliteit (Markt 1, 2590 Berlaar of mobiliteit@berlaar.be). Geïnteresseerden kunnen zich vervolgens kandidaat stellen tot vrijdag 20 oktober 2017 om 10 uur.

 

OCMW Berlaar is op woensdag 6 september uitzonderlijk gesloten.

Sociaal Huis Berlaar

Vragen over wonen of premies? Of ben je op zoek naar een eerste juridisch advies? Dan kan je daarvoor voortaan terecht in het Berlaarse gemeentehuis.

Het gemeentebestuur heeft beslist vanaf 1 september niet langer gratis rattenvergif uit te delen aan het onthaal van het gemeentehuis. Die beslissing kadert in het beleid van de gemeente om het onnodig en onzorgvuldig gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken.

Om eventuele rattenproblemen grondig aan te pakken, kan je wel nog steeds een beroep doen op de gemeentelijke rattenvanger. Die werking wordt vanaf september uitgebreid, waarbij de rattenvanger ter plaatse komt om de situatie te analyseren en mogelijke oplossingen aan te reiken.

De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels  en het Sociaal Huis zijn gesloten op:

- maandag 14 augustus
- dinsdag 15 augustus

Let op: tijdens de zomervakantie zijn de gemeentelijke diensten alleen open in de voormiddag van 9 tot 12.15 uur. Er vinden dan geen namiddag- of avondzittingen plaats.

Vanaf vrijdag 7 juli stond Berlaar-Heikant weer vijf dagen lang volledig in het teken van mosseltenten, kermisattracties en optredens. De jaarlijkse kermis is er telkens weer één groot feest.

Naar goede gewoonte stelden de lokale verenigingen en zelfstandigen alles in het werk om de kermisattracties te begeleiden met allerhande randactiviteiten en voldoende drank- en eetgelegenheden. Naast de mosseltenten stonden er ook nog enkele optredens en openluchtfuiven op het programma.

 

Naar goede halfjaarlijkse gewoonte zette het gemeentebestuur op zaterdag 1 juli de jubilarissen in de bloemetjes. Alle echtparen die in de periode van januari tot juni 2017 een gouden, diamanten of briljanten huwelijk vierden, worden in de raadzaal van het gemeentehuis verwacht voor een receptie.

 

Bezoekers van het Berlaarse Avondfeest moeten het dit jaar zonder het traditionele vuurwerk stellen. De huidige weersomstandigheden dwingen het gemeentebestuur om de jaarlijkse show af te gelasten.

De aanhoudende droogte en hitte doen het brandgevaar fel stijgen. Het gemeentebestuur besloot daarom in samenspraak met de brandweer dat het vuurwerk annuleren de enige juiste beslissing is. De veiligheid van de bezoekers en onze inwoners primeert boven alles.