Inname openbaar domein

Wanneer je in Berlaar werken wil uitvoeren (als aannemer of particulier), moet je voor de inname van het openbaar domein een signalisatievergunning (bijvoorbeeld een parkeerverbod) aanvragen.

Je moet deze vergunning tijdig aanvragen bij de dienst Mobiliteit en maakt daarvoor gebruik van het aanvraagformulier. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Patrick Govaerts (Markt 2, 03 410 19 00).

 

Aanvraagformulier