halftijds begeleider buitenschoolse kinderopvang

Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de contractuele aanwerving van

 een halftijdse begeleider

niveau Dv (M/V)

voor de buitenschoolse kinderopvang

contract van onbepaalde duur

inclusief aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar

 AANWERVINGSVEREISTEN

 • Diplomavereisten volgens MB van 23 mei 2014 – Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang (meer info op onze website)
 • Geen ervaring vereist

 FUNCTIE-INHOUD

 • Dagelijks onthaal en opvang van de kinderen
 • Aanbieden van gevarieerde spelactiviteiten aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar

 WAT KUNNEN WIJ BIEDEN

 • Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 927,34 euro (excl haard- of standplaatsvergoeding)
 • Maaltijdcheques (8 euro) en fietsvergoeding (23 cent)
 • Hospitalisatieverzekering

 SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN BIJ

 • Het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar
 • Kan ook per e-mail: personeel@berlaar.be of persoonlijke afgifte (Markt 1)
 • Bij te voegen: kopie van diploma of attest, curriculum vitae (bij voorkeur met foto) en een recent uittreksel uit het strafregister geschikt voor de kinderopvang (model 2 – max 3 maanden oud)
 • Ten laatste op 3 augustus 2017  – de datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend

 HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Neem dan contact op met de personeelsdienst, e-mail personeel@berlaar.be of 03 410 19 00
(= algemeen nummer, vraag naar Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen).

FUNCTIEBESCHRIJVING

functiebeschrijving

DIPLOMAVOORWAARDEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

2014_mb_diplomavereisten_bko.pdf