Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Anja Neels staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Zij staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en maakt hiervan het verslag op. Zij zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

  • het organogram
  • de personeelsformatie
  • de rechtspositieregeling van het personeel
  • de strategische nota van het meerjarenplan
  • de beleidsnota van het budget
  • de verklarende nota van een budgetwijziging

 

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven