Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren:

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)