Berlaarse dorpsdichter(es)

Momenteel vervult Helena Van Dessel de functie van Berlaarse dorpsdichteres. Haar gedichten worden onder meer gepubliceerd in het infoblad De Kiosk.

Voor 2018 heeft ze echter een wedstrijd uitgewerkt om een opvolger aan te duiden.

Verkiezing dorpsdichter(es)

Tweejaarlijkse wedstrijd voor iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente Berlaar woont. Als thema is 'Berlaar' verplicht. De dorpsdichter wordt voor twee jaar aangeduid.

Voorwaarden

- Minimaal 16 jaar oud
- Uiterste datum voor het indienen van een deelnemend gedicht is 1 september 2017
- De deelnemende gedichten worden gemaild naar helenavandessel@pandora.be
- De gedichten worden in de bijdrage alleen ondertekend met een schuilnaam (in de mail worden wel de echte naam en contactgegevens van de deelnemer vermeld)
- Gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd of in eigen beheer zijn uitgegeven, ook niet digitaal.
- Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn. Vertalingen van andere dichters zijn niet toegestaan.
- 1 gedicht per deelnemer per wedstrijd toegestaan
- Het copyright berust bij de auteurs.
- De gemeente behoudt het recht om de drie genomineerde gedichten te gebruiken voor promotiedoeleinden.
- Medewerkers van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
- De beoordeling vindt plaats op basis van anonimiteit.
- De beslissingen van de juryleden zijn definitief.
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
- De dorpsdichter wordt geacht gedurende zijn of haar termijn van 2 jaar, om de twee maanden een poëtisch tekstje af te leveren dat in het dorpsblad ‘De Kiosk’ zal verschijnen. 

Verkiezing Balderse Bard(e)

Tweejaarlijkse wedstrijd voor alle Berlaarse studenten vanaf 16 jaar: vrij van vorm en thema. Studenten die in Berlaar wonen, kunnen aan beide wedstrijden deelnemen.

Voorwaarden

- De tien beste gedichten van de Berlaarse school moeten ten laatste op 1 september 2017 ingeleverd worden