Deontologische commissie

De Deontologische Commissie krijgt volgende taken toegewezen:

- Voorbereiden en bespreken van het ontwerp van deontologische code
- Evaluatie van deontologische code
- Controle en naleving van deontologische code
- Sanctionering bij overtreding van deontologische code

Leden van de Deontologische Commissie:

Voor de CD&V-fractie:
- Willy Beullens (voorzitter)
- Geert Fierens
- Rita Deckers

Voor de NV-A-fractie:
- Jan Hendrickx
- Maria Vervloet

Voor de SP.A-fractie:
- Rudolf Nuyens

Voor de Groen-fractie:
- Leen Janssens

Voor de SamBA-fractie:
- John Steurs

Voor de Vlaams Belang-fractie:
- Dirk Aras

De gemeentesecretaris Anja Neels neemt het secretariaat van de commissie waar.