Commissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden

Een gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

De volgende vergadering van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vindt waarschijnlijk plaats in mei 2016.

Leden van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

Burgemeester Walter Horemans

Voor de CD&V-fractie:
- Willy Beullens (voorzitter)
- Rita Deckers
- Geert Fierens

Voor de N-VA-fractie:
- Maria Vervloet
- Nadine Boekaerts

Voor de SP.A-fractie:
- Lies Ceulemans

Voor de Groen-fractie:
- Leen Janssens

Voor de SamBA-fractie:
- Swa De Bakker

Voor de Vlaams Belang-fractie:
- Dirk Aras

Het diensthoofd Organisatie maakt als deskundige deel uit van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Administratief medewerker Wendy Budts neemt het secretariaat van de commissie waar.