Behaag het Landschap 2017

Naar goede gewoonte organiseren de gemeente en de milieuraad opnieuw de actie Behaag het Landschap. Dit jaar staan hagen en houtkanten in de kijker.

Of het nu als tuinhaag of langs weiden is, hagen en houtkanten bepalen vaak de aanblik van onze omgeving. Oorspronkelijk deden hagen en houtkanten dienst als grensafbakening, veekering, windscherm of schutting en waren ze ook van economisch belang als bron van brand- en geriefhout, noten en bessen. Bovendien ontstaat er aan de windluwe zijde een gunstiger klimaat (minder wind, verhoging van luchtvochtigheid en temperatuur) waardoor landbouwgewassen er beter gedijen. Ook voor het leefmilieu hebben hagen en houtkanten veel goeds te bieden: minder erosie, natuurlijke drainage, beschutting, nestplaats, voedselbron, …

Met deze actie willen we onze gemeente dan ook verrijken met nieuwe hagen en houtkanten die jouw tuin, weide of akker sieren en tegelijk kunnen uitgroeien tot lokale steunpunten voor fauna en flora. Er is gekozen voor streekeigen soorten met speciale aandacht voor bijen en vogels, zij zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en de hier voorkomende ziekten. Ook voor de lokale diersoorten is dit voordeliger. Wij hopen alvast dat je jouw gading vindt in de voorgestelde pakketten.

Meer informatie over de aangeboden pakketten en individuele bomen en struiken kan je vinden in Den Balder van oktober.

Wat?

De haagpakketten bestaan uit 20 planten, goed voor ongeveer 7 meter enkele rij haag (plantafstand 35 cm). De houtkantpakketten bevatten 24 planten, goed voor 24 meter voor een enkele rij houtkant (plantafstand 1 m). Houtkanten worden echter meestal in 2 of 3 rijen aangeplant en de gebruikte plantafstand is afhankelijk van de functie. Zo wordt een veekerende houtkant korter bij elkaar en in meerdere rijen geplant en kan een schaduwkant dunner worden aangeplant. Geef voldoende aandacht aan de onderlinge afstand van bomen. Eik, beuk, es, linde, boskers worden best 10 tot 15 meter uit elkaar geplant met struiken tussenin. Een houtkant wordt om de 7 à 10 jaar ‘geoogst’. Hierbij worden de stammetjes op 20 cm hoogte gekapt en krijgt men een zogenaamde hakhoutstoof (wat als boom moet blijven kapt men uiteraard niet!). Het jaar daarop zullen nieuwe scheuten uitlopen met een meer gesloten begroeiing tot gevolg. Van houtkanten wordt telkens maar een deel ‘geoogst’ zodat de functie behouden blijft (windvang, veekering, schaduwkant, nestplaats, …).

De struikenbosjes zijn speciaal gericht op vogels en bijen. Ze bieden nestgelegenheid en voedsel over een lange periode en passen in elke middelgrote tuin.

Hoe bestellen?

Vanaf 2 tot en met 23 oktober 2017 (uiterste besteldatum) via het bestelformulier.

Betalen?

Je ontvangt een factuur voor de bestelde planten. De betaling dient tijdig uitgevoerd te zijn, want jouw bestelling is pas definitief na ontvangst van het correcte bedrag op de rekening van het gemeentebestuur.

Waar en wanneer afhalen?

Op zaterdag 4 november 2017 tussen 10 en 12 uur in het gemeentelijk magazijn (Hellegatstraat 1, naast het containerpark).

Bij afhaling dien je je betalingsbewijs te kunnen voorleggen.

Opgelet! Deze actie geldt alleen voor de inwoners van Berlaar! Het via deze actie aangekochte plantgoed moet in Berlaar worden aangeplant!

behaag_het_landschap_2017.pdf

behaag_het_landschap_2017_bestelformulier.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hagen en struikpartijen

Haagbeukhaag

Carpinus betulus

 

Traditionele haagplant. Lichtgroene, ruwe blaadjes die bij de eerste vorst beginnen te vallen. Meestal als gesloten haag geplant.

 

prijs: 10,18 euro/pakket

20 planten

plantgrootte: 60/100 – Plantafstand 30 à 40 cm

 

 

Beukenhaag (groen of rood)

Fagus sylvatica

 

Veel gebruikte haagplant. Beuk groeit normaal uit tot een forse boom, daarom moeten de jonge planten regelmatig getopt worden om een goede vertakking (dichte haag) te krijgen. De verdorde blaadjes vallen pas af in de lente. Dat zorgt ook in de winter voor wat privacy. Verkiest een lichtere grond die zeker niet te nat mag zijn.

De bladeren van de rode beukenhaag zijn paars-bruin maar verder heeft de plant dezelfde eigenschappen en eisen.

 

Beukenhaag (gewone)                          Beukenhaag (rode variëteit)

prijs: 9,33 euro/pakket                        prijs: 20,14 euro/pakket

20 planten

plantgrootte: 60/100 plantgrootte – Plantafstand 35 à 50 cm

 

 

Veldesdoornhaag

Acer Campestre

 

Veel gebruikte haagplant, ook bekend als Spaanse aak. Groene bladeren die in de herfst rood-bruin verkleuren. Verdraagt snoei goed en vormt ondoordringbare hagen.

 

prijs: 5,94 euro/pakket

20 planten

plantgrootte: 60/100 – Plantafstand 30 à 40 cm

 

 

Ligusterhaag

Ligustrum vulgare

 

Veel gebruikte haagplant. Nagenoeg groenblijvend in de winter. Sterke groeier. Verdraagt de snoei goed en het snoeisel composteert makkelijk. Als ze in bloei mogen komen, is het een belangrijke voedselplant voor allerlei insecten.

 

prijs: 10,60 euro/pakket

20 planten

plantgrootte: 60/100  – Plantafstand 30 à 50 cm

 

 

Vogelbosje

 

Deze planten werden gekozen voor de beschikbaarheid van voedsel en nestgelegenheid.. Door aanwezigheid van doornstruiken maakt dat vogels dit bosje niet alleen voldoende groot, maar ook voldoende veilig zullen vinden om hun nest te maken. Wat ze in een haag maar zelden doen. Waar kornoelje al vroeg op het jaar bessen draagt, zijn de bessen van de meidoorn pas na de eerste vorst echt eetbaar.

Opgepast! Deze haag bevat doorns.

 

prijs: 1,82 euro/pakket

plantgrootte: 60/100 – Plantafstand 1 – 2 m

 

6 planten:

 - 1 Europese vogelkers (Prunus padus)

 - 2 rode kornoelje (Cornus sanguinea)

 - 2 eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)

 - 1 zwarte els (Alnus glutinosa).

Bijenstruweel

 

Deze planten werden gekozen voor hun voedingswaarde (stuifmeel en nectar) voor de bijen en de beschikbaarheid over een zo lang mogelijke periode. Zo bloeit kornoelje al vroeg op het jaar (februari tot maart), vullen liguster en veldesdoorn de zomermaanden op en houdt spork het van mei tot september vol.

 

prijs: 2,43 euro/pakket

plantgrootte: 60/100 – Plantafstand 1  – 2 m

6 planten:

 - 2 gele kornoelje (Cornus mas)

 - 1 liguster (Ligustrum vulgare)

 - 2 spork (Rhamnus frangula)

 - 1 veldesdoorn (Acer campestre).

 

Houtkanten

Houtkant met bomen

 

Neutrale houtkant die algemeen kan worden toegepast, behalve op te natte gronden. In deze houtkant zitten enkele soorten die tot een grote boom kunnen uitgroeien (boskers, eik). Je kan er ook voor kiezen om deze grote soorten als hakhout  knotvorm te beheren. Al het plantgoed is van dezelfde plantmaat. Bomen van groter formaat kunt u apart aankopen.

 

prijs: 9,54 euro/pakket

plantgrootte: alles 60/100 – Plantafstand: afhankelijk van plantschema. Standaard 1 m

 

24 planten:

 - 1 boskers (Prunus avium)

 - 3 gele kornoelje (Cornus mas)

 - 5 hazelaar (Corylus avellana)

 - 4 lijsterbes (Sorbus aucuparia)

 - 5 spork (Rhamnus frangula)

 - 4 liguster (Ligustrum vulgare)

 - 2 zomereik (quercus robur).

Houtkant voor vochtige grond

 

Alle planten zijn uitgekozen voor hun voorliefde of verdraagzaamheid van vochtige bodems. Hoewel hij minder opvallende bloeiers telt geeft deze aanplant zeker een meerwaarde. In deze houtkant zitten enkele soorten die tot een grote (es, iep) of kleine boom (boswilg, zwarte els) kunnen uitgroeien. Al het plantgoed is echter van dezelfde plantmaat. Bomen van groter formaat kunnen apart aangekocht worden. Om besmetting door de iepenziekte te vermijden, wordt de iep best in hakhoutbeheer onderhouden (alle 5-8 jaar terugzetten tot 30 cm boven de grond).

 

prijs: 9,57 euro/pakket

plantgrootte: alles 60/100 – Plantafstand: afhankelijk van plantschema. Standaard 1 m

 

24 planten:

 - 5 boswilg (Salix caprea)

 - 4 gelderse roos (Viburnum opulus)

 - 3 es (Fraxinus excelsior)

 - 4 katwilg (Salix viminalis)

 - 4 veldiep (Ulmus caprinifolia)

 - 4 zwarte els (Alnus glutinosa).

Houtkant (zonder bomen)

 

Een houtkant zonder echte bomen. De struiken kunnen onbeheerd wel ruim 5 meter hoog worden. Regelmatig (om de 5 tot 10 jaar) terugzetten is voldoende.

 

prijs: 9,75 euro/pakket

plantgrootte: 60/100 – Plantafstand: afhankelijk van plantschema. Standaard 1 m

 

24 planten:

 - 4 boswilg (Salix caprea)

 - 4 haagbeuk (Carpinus betulus)

 - 4 hazelaar (Corylus avellana)

 - 4 kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

 - 4 gele kornoelje (Cornus mas)

 - 4 spork (Rhamnus frangula).

Houtkant met vruchten

 

Deze houtkant bevat enkel soorten die vruchten leveren. Velen zijn ook voor de mens een lekkernij maar trekken zeker de aandacht van vogels en andere dieren. Boskers kan uitgroeien tot een grote boom. Uiteraard kan je aanvullen met bomen uit de losse boomverkoop. Eik, iep of linde zou dit pakket prachtig complementeren.

 

prijs: 9,23 euro/pakket

plantgrootte: 60/100 – Plantafstand: afhankelijk van plantschema. Standaard 1 m

 

24 planten:

 - 2 boskers (Prunus avium)

 - 4 gele kornoelje (Cornus mas)

 - 3 kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

 - 4 lijsterbes (Sorbus aucuparia)

 - 3 spork (Rhamnus frangula)

 - 4 eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)

 - 4 vlier (Sambucus nigra).

 

Bomen en Knotbomen

Beuk

Fagus sylvatica

 

Kan uitgroeien tot een imposante boom van ruim 30 m hoog, te herkennen aan de gladde grijze schors en leerachtige bladeren. Beuken verdragen geen vochtige of erg droge standplaatsen en geen felle zon op de schors. Op latere leeftijd kan je genieten van de lekkere beukennootjes. De rode beuk is een natuurlijke variant met bruin-paarse bladeren.

 

Beuk (gewone)                                       Beuk (rode variëteit) (zie foto)

prijs: 31,64 euro/plant                           prijs: 32,33 euro/plant

plantgrootte: 10/12 stamomtrek

 

 

Boskers

Prunus avium

 

De wilde kersenboom. Verdraagt snoei maar kan tot 20 m hoog en 15 m breed worden. Hoewel hij niet echt kieskeurig is, heeft hij een voorkeur voor rijke, vochtigere bodems. De bloei in april wordt gevolgd door kleine donkerrode, eetbare kersen die vooral voor de vogels erg interessant zijn.

 

prijs: 0,53 euro/plant

plantgrootte: klein plantgoed, 60/100 plantgrootte

 

 

Boswilg (waterwilg)

Salix caprea

 

Een vrij kleine boomsoort (5 tot 10 m) die vroeg op het jaar bloeit met katjes. Heeft graag lichtere bodems en verdraagt vocht goed maar niet te nat. Ideaal als onderbegroeiing bij grotere bomen of in houtkanten.

De boom kan ook als knotboom of hakhoutstoof gebruikt worden.

 

prijs: 0,37 euro/plant

plantgrootte: klein plantgoed, 60/100 plantgrootte

 

 

Eik

Wintereik, Zomereik

Quercus petraea, Quercus robur

 

Eerder traag groeiend maar kan een hoogte van ruim 35 meter bereiken. De bladeren verkleuren in de winter roestbruin. De eikels worden door heel wat dieren gesmaakt.

Een volgroeide eik is een statige, bijna mythische boom, maar een eik kan ook als hakhout of knotboom beheerd worden.

Bij de zomereik staan de eikels op steeltjes en zitten de bladeren tegen de tak (zie foto) terwijl dit bij de wintereik omgekeerd is. De wintereik loopt twee weken later uit dan de zomereik.

Eiken hebben niet graag zware kleiige bodems. De wintereik verdraagt beter de drogere bodems en de zomereik beter de iets nattere standplaatsen.

 

Wintereik                                        Zomereik

prijs: 27,19 euro/plant                   prijs: 20,67 euro/plant

plantgrootte: 10/12 stamomtrek

 

 

Es

Fraxinus excelsior

 

Net als de eik is een volwassen es een statige boom die wel 40 m hoog kan worden. Essen hebben een uitgesproken voorkeur voor vochtige, voedselrijke (en kalkrijke) grond en staan bekend als windvaste bomen. Ook de es kan perfect als hakhout of knotboom beheerd worden. Essenhout werd vanwege de veerkracht gebruikt voor gereedschappen (stelen e.d.).

 

prijs: 19,61 euro/plant

plantgrootte: 10/12 stamomtrek

 

 

Knotwilg (poten)

Salix sp.

 

Wilgenpoten zijn forse takken van ongeveer 2,5 m lang en ze worden ongeveer 1 meter in de grond gestoken. Deze poot schiet wortel en groeit uit tot een nieuwe wilg die geknot kan worden.

Omdat poten afkomstig zijn van snoeiwerken (knotten), kunnen ze pas in de periode december-februari bij je thuis worden geleverd. Gelieve hier rekening mee te houden. Ze worden aangeleverd door Natuurpunt. Je wordt op de hoogte gebracht van de levering. (Foto: volwassen knotwilgenrij)

 

prijs: 4 euro / stuk

 

 

Linde

Winterlinde (kleinbladige linde) en Zomerlinde (grootbladige linde)

Tilia cordata, Tilia platyphyllos

 

Als boom  kan de linde ruim 20 m hoog worden, maar hij is ook toepasbaar als hakhout. Vaak worden linden gekandelaard (zie dorpsplein) of als leiboom gebruikt.

De linde stelt weinig eisen aan de bodem zolang die niet té nat is. De kroon is vrij licht maar wordt slechts

15 m breed bij een volwassen boom (zie foto). De zomerlinde wordt wat groter, maar de winterlinde is toleranter voor vochtigheid.

De winterlinde heeft meer bloemtrossen dan de zomerlinde en waar die bij de winterlinde opstaand zijn, hangen ze bij de zomerlinde naar beneden. De winterlinde loopt twee weken later uit dan de zomerlinde.

 

Lindebloesems bevatten veel nectar en zijn dus belangrijke voedselplanten voor bijen maar worden ook gebruikt voor thee.

 

Winterlinde                                            Zomerlinde

prijs: 22,53 euro/plant                           prijs: 21,04 euro/plant

plantgrootte: 10/12 stamomtrek

 

 

Veldiep (gladde iep of gladde olm)

Ulmus carpinifolia

 

Als boom kan hij ruim 20 m hoog worden. Aangezien de spintkevers die de iepenziekte verspreiden pas in stammen vanaf 10-15 cm doormeter geïnteresseerd zijn, kan de veldiep zonder probleem als kleine boom en hakhout gehouden worden.

De veldiep verdraagt geen zware kleiige bodems en hoewel drogere plaatsen kunnen, gedijt hij beter bij water. Zelfs tijdelijke overstromingen vormen geen probleem.

De vruchten zijn typerend voor de iep en de bladeren lijken erg op die van de haagbeuk (vandaar de naam carpinifolia = blad als van carpinus).

 

prijs: 0,60 euro/plant

plantgrootte: klein plantgoed, 60/100 plantgrootte

   

Gele Kornoelje

Cornus mas

 

Forse struik (tot 5 m) die al in februari helder geel bloeit en een belangrijke voedselbron is voor vroege bijen en hommels. De bessen zijn nadien erg geliefd bij vogels, maar ook lekker voor ons.

De gele kornoelje is niet kieskeurig wat zijn standplaats betreft, maar heeft een voorkeur voor kalkhoudende gronden. Snoei wordt goed verdragen maar is bijna niet nodig. Af en toe wat oude takken verwijderen, is voldoende. Mooie herfstkleur.

 

prijs: 0,58 euro/plant

plantgrootte: klein plantgoed, 60/100 plantgrootte

 

 

 

Bloembolpakketten

Verschillende pakketten, voor elk wat wils met grote gezonde bloembollen. Maai de bladeren van bollen nooit weg, die hebben ze nodig om de bol voor het volgende jaar op te bouwen. Zo kan je jarenlang van je bloembollen genieten. Voor boomgaarden zijn vooral de vroegbloeiers (narcis, krokus, …) erg interessant.

 

A) Stinzenplanten prijs: 21,41 euro/pakket

Dit zijn soorten die typisch voorkomen bij kastelen, oude landhuizen, kloosters, … en verder ‘verwilderden’.

20 sneeuwroem (blauw), 20 boerenkrokus, 3 Napolitaanse cyclaam, 10 winterakoniet, 5 Italiaanse aronskelk, 10 kievitsbloem, 30 wilde hyacint (blauw), 30 saffierhyacint, 30 gewone vogelmelk, 15 bostulp (geel)

B) Langdurig prijs: 16,32 euro/pakket

Deze samenstelling verzekert bloei van het vroege voorjaar (krokus) tot eind juni (kogellook).

4 sierui, 5 sierlook, 3 Bulgaarse sierui, 10 kogellook, 10 oosterse anemoon, 8 prairielelie, 10 krokus ‘spring beauty’, 10 bonte krokus (wit/blauw), 10 blauw druifje (kleurmix), 25 narcis ‘carlton’, 6 narcis ‘new baby’, 10 oosterse sterhyacint, 10 tulp ‘queen of the night’ (zwartpaars), 10 tulp ‘creme flag’ (crème), 10 tulp ‘purissima’ (wit), 10 tulp ‘tarda’ (geel)

C) BIO-bollen prijs: 25,44 euro/pakket

Deze samenstelling bestaat uit uitsluitend biologisch geteelde bollen. Bloei van februari tot mei.

10 oosterse sterhyacint, 40 bonte krokus (20 geel, 20 ‘grand maître’), 10 blauw druifje, 10 narcis ‘Tête-à-tête’, 10 narcis ‘thalia’ (wit), 10 tulp ‘creme flag’ (crème), 10 tulp ‘purple flag’ (paars), 10 tulp ‘kiwanis’ (wit), 10 tulp ‘tarda’ (geel)

D) Klein tuinpakket prijs: 9,95 euro/pakket

Een beperkter pakket als aanvulling van een bestaande tuin of voor een klein hoekje. Bloeit van het vroege voorjaar tot juni (sierui).

10 oosterse sterhyacint, 5 narcis ‘thalia’ (wit), 5 narcis ‘Jedna’, 10 krokus ‘blue pearl’, 10 breedbladig blauw druifje, 10 tulp ‘springgreen’ (wit-groen), 7 tulp ‘zurel’ (wit-purper), 5 sierui ‘eros’

E) Crocusgazon prijs: 5,94 euro/pakket

Bloembollen zijn bij de eerste bloemen waar bijen en hommels na de winter voedsel kunnen vinden en daarom enorm belangrijk. Bovendien bloeien krokussen nog voor het gras gemaaid moet worden en kunnen ze perfect dienen als gazonversiering.

100 bonte krokus (kleurmix)

F) Schaduwbollen prijs: 11,28 euro/pakket

Sommige bollen verkiezen de beschutting van hogere planten en gedijen dan ook prima in halfschaduw en onder (kale) struiken. Vooral bossoorten vallen hieronder.

5 driekantig look, 5 daslook, 25 bosanemoon, 3 gevlekte aronskelk, 15 boshyacinth, 10 gewone vogelmelk

   

narcis tête-à-tête – sneeuwroem – Nap. cyclaam – winterakoniet

 

    

Kievitsbloem – boshyacinth – gewone vogelmelk – bostulp – sierui ‘eros’

 

tulp ‘queen of the night’ – tulp tarda – tulp ‘springgreen’ – tulp ‘zurel’

 

Nestkasten

VOGELNESTKAST prijs: 14,95 euro/nestkast

 

Goede natuurlijke huisvesting in dorpen en steden is voor vogels moeilijk te vinden: huizen worden geïsoleerd, gaten en kieren worden gedicht en in de tuinen maken hagen en heggen plaats voor houten schuttingen.

Je kan de vogels helpen door het ophangen van een nestkast.

 

We bieden 3 modellen aan, elk gericht op een andere vogelsoort (het ontwerp van de verpakking kan afwijken).

 

Mussen

Deze nestkast heeft een invliegopening van 34 mm en is daarmee onder andere geschikt voor een huis- of ringmus.

Afmetingen: 21 x 12 x 26,5 cm

Pimpelmees

Deze nestkast heeft een invliegopening van 28 mm en is daarmee ideaal voor de pimpelmees en andere kleine mezen.

Afmetingen: 21 x 12 x 22 cm

Koolmees

Deze nestkast heeft een invliegopening van 32 mm en is daarmee perfect voor de koolmees, maar ook voor de boomklever of kuifmees.

Afmetingen: 14 x 12 x 27 cm

 

 

Pimpelmees – Koolmees

BIJENHOTEL prijs: 15,45 euro/pakket

 

Insecten zijn onmisbaar in de natuur. Zo helpen bijen bij de bestuiving van planten, kruiden en fruitbomen. Door dit insectenhuis te plaatsen help je ze van daaruit hun nuttige werk te doen. Gevuld met bamboe en voorgeboord hout is dit insectenhuis ideaal voor solitaire bijen en andere nuttige beestjes zoals spinnen, oorwormen en kevers. Plaats het zuidgericht op een zonnige plek in de buurt van bloeiende planten.

Afmetingen : 16 x 16 x 8 cm