Welzijnsraad

Op 3 december 2014 werd in Berlaar de welzijnsraad opgericht. Deze raad, die bestaat uit verschillende zorgorganisaties en -verleners uit Berlaar, heeft enkele krachtlijnen uitgewerkt waar zij zich voor engageert:

- De welzijnsraad geeft adviezen aan het bestuur over alle kwesties op lokaal vlak die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het welzijnsbeleid aanbelangen en die het individuele belang overstijgen.

- De welzijnsraad bewaakt en verdedigt de belangen van personen en verenigingen die actief zijn binnen de lokale welzijnswerking.

- De welzijnsraad brengt overleg en samenwerking tot stand tussen groepen, verenigingen en besturen.

- De welzijnsraad moedigt activiteiten en initiatieven binnen de lokale welzijnswerking aan, stimuleert, ondersteunt en/of organiseert ze.

- De welzijnsraad vervult een preventie- en bewustmakingsopdracht op het vlak van lokaal welzijn, zowel naar de lokale overheid als naar de bevolking toe.

- De welzijnsraad geeft geen adviezen in materies waarvoor andere erkende gemeentelijke adviesraden bevoegd zijn. Welzijn is een ruim begrip, waardoor overlappingen met thema's van andere adviesraden (jeugd, senioren, ...) niet uit te sluiten zijn. Uiteraard kan in die gevallen samenwerking met andere adviesraden wenselijk en zinvol zijn.

 

Zie ook

Markt 3
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven