Vacature directeur basisonderwijs

Functie-inhoud

Voor de gemeentelijke basisschool met vestigingen De Stap (Centrum) en Heikant organiseert het gemeentebestuur van Berlaar een selectieprocedure voor de functie van directeur basisonderwijs met een wervingsreserve van 3 jaar. Het gaat om tijdelijke aanstellingen die zullen worden omgezet in een vaste benoeming als de huidige titularis op pensioen gaat.

 Als directeur van het gemeentelijk basisonderwijs ben je samen met de inrichtende macht verantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs, geef je leiding en begeleiding aan het onderwijzend team en het beleidsondersteunend personeel. Je staat in nauw contact met het gemeentebestuur, de leerlingen en ouders.

 Aanwervingsvereisten

Bekwaamheidsbewijs van ten minste een professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (PBB).

 Aanwervingsprocedure

  • Schriftelijke proef: juridisch-administratief + pedagogisch + case-studie
  • De geslaagden van de schriftelijke proef leggen een mondelinge proef af
  • De drie best geklasseerde geslaagden na de schriftelijke en de mondelinge proef leggen een assessment af bij een extern bureau

 Schriftelijke kandidaturen indienen

  • Per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar
  • Persoonlijke afgifte of e-mail: personeel@berlaar.be
  • Te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto), een recent uittreksel uit het strafregister (model 2, max 3 maanden oud) en een kopie van je diploma / getuigschrift
  • Ten laatste op 17 mei 2017. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend

 Heb je interesse en wens je bijkomende inlichtingen?

Neem dan contact op met de personeelsdienst mevrouw Cindy Jacobs 03 410 19 16, e-mail: personeel@berlaar.be

20170418_vacature_directeur.pdf

Markt 3
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven