Vacature diensthoofd leven

Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot aanwerving (deze vacature wordt eveneens intern via bevordering opengesteld):

 voltijds diensthoofd leven

niveau Av

contract van onbepaalde duur

 AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • Ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs

 TAKEN

 • Coördineren en faciliteren van de integratie van het team Burgerzaken en het team Sociale Dienstverlening tot één dienst Leven
 • Leiding geven aan, inhoudelijk ondersteunen  en sturen van de dienst Leven
 • Bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening, opmaken van werk- en vakantieregelingen
 • Coördineren van de doelstellingen, actieplannen en acties van de dienst Leven, meewerken aan de jaarlijkse financiële en beleidscyclus van gemeente/OCMW
 • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de besluitvorming m.b.t. de dienst Leven
 • Coördineren en organiseren van de taken/projecten, eigen aan de dienst Leven

 WAT KUNNEN WIJ BIEDEN

 • Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde : € 2.987,26 excl haard- of standplaatstoelage
 • Maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (23 cent) en hospitalisatieverzekering
 • Er wordt een wervings- en bevorderingsreserve van 2 jaar aangelegd

 SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN

 • T.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar
 • Persoonlijke afgifte of e-mail: personeel@berlaar.be
 • Te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto) en een recent uittreksel uit het strafregister (Model 1)
 • Ten laatste op 31 maart 2017. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN :

 • Neem dan contact op met de personeelsdienst mevrouw Cindy Jacobs 03 410 19 16 of Tine Van der Keilen 03 410 19 18, e-mail: personeel@berlaar.be.

20170309_vacature_aanwerving.pdf

FUNCTIEBESCHRIJVING

201702_diensthoofd_leven.pdf

 

Markt 3
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven