Vacature adviseur openbare werken

Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de contractuele aanwerving van een:

voltijds adviseur openbare werken met een contract van onbepaalde duur

 

Aanwervingsvereisten

- Ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs

 

Taken

- Beheren van timing, budget en projectmanagement van alle projecten van de dienst Openbare Werken

- Kwaliteit van technische uitvoeringsdossiers bewaken van aanbesteding t.e.m. uitvoering

- Het beheer van het patrimonium via het GIS opstarten en optimaliseren

- Uitwerken van het gebouwenbeheer

 

Wat kunnen wij bieden?

- Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 2.987,26 euro excl. haard- of standplaatstoelage

- Relevante anciënniteit kan overgenomen worden

- Maaltijdcheques (8 euro) en fietsvergoeding (23 cent)

- Er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd

 

Aanwervingsprocedure

- Op 30 maart 2017 wordt er een schriftelijke proef afgenomen

- De geslaagden van de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor een mondelinge proef op 19 april 2017

- De (eerste drie) geslaagden van de mondelinge proef dienen nog een assessment af te leggen

 

Schriftelijke kandidaturen indienen

- T.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2590 Berlaar

- Via persoonelijke afgifte of via e-mail (personeel@berlaar.be)

- Te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto) en een recent uittreksel uit het strafregister (Model 1)

- Ten laatste op 17 maart 2017. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

 

Heb je interesse en wens je bijkomende inlichtingen?

- Personeelsdienst: 03 410 19 16 (Cindy Jacobs), 03 410 19 18 (Tine Van der Keilen) of personeel@berlaar.be

Vacature_adviseur_openbare_werken

Functiebeschrijving_adviseur_openbare_werken

 

 

 

Markt 3
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven