Voorlopige identiteitskaart

Als je identiteitskaart verloren of gestolen is en je vertrekt naar het buitenland voor je nieuwe elektronische identiteitskaart klaar is, moet je een voorlopige identiteitskaart aanvragen.

Als je een geldig reispaspoort bezit, kan je hiermee naar het buitenland reizen en moet je geen voorlopige identiteitskaart aanvragen.

De voorlopige identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van twee maanden en wordt in de meeste Europese landen aanvaard. Na je terugkeer in België moet je de voorlopige identiteitskaart onmiddelijk afgeven bij de dienst Burgerzaken van het gemeentebestuur.

Wie?

Personen die niet in het bezit zijn van hun identiteitskaart door verlies of diefstal en naar het buitenland reizen.

Personen die door hun eigen nalatigheid niet meer in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart komen niet in aanmerking voor een voorlopige identiteitskaart!

Hoe aanvragen?

Je moet het verlies of de diefstal van je identiteitskaart eerst melden via DOC STOP. Daarna kan je bij de dienst Burgerzaken een aanvraag voor een voorlopige identiteitskaart doen.

De voorlopige identiteitskaart moet persoonlijk afgehaald worden na telefonische afspraak bij het provinciebestuur:

Provinciebestuur

Italiëlei 4

2000 Antwerpen

03 204 03 10

Elke werkdag bereikbaar van 9.30 tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.

Kosten

De voorlopige identiteitskaart wordt gratis afgeleverd.

Wat moet je meebrengen?

Je moet volgende stukken meenemen naar je afspraak met het provinciebestuur:

- attest van verlies of diefstal van je identiteitskaart

- een recente pasfoto (die voldoet aan de normen voor je identiteitskaart)

- een aanvraag voor een voorlopige identiteitskaart afgeleverd door het gemeentebestuur

 

Zie ook

Verantwoordelijke dienst