Nieuws - meest recent

In 2017 organiseren Amnesty International en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking enkele 'Schrijf-ze-vrijdagen' in de gemeentelijke bibliotheek (Dorpsstraat 84).

Je kan op volgende dagen tussen 18.30 en 20.30 uur brieven schrijven in de bib:

- vrijdag 6 januari
- vrijdag 10 februari
- vrijdag 10 maart
- vrijdag 7 april
- vrijdag 12 mei
- vrijdag 9 juni

Ging je afgelopen vrijdag met de Kerstman op de foto tijdens de eerste editie van de kerstshopping met kerstmarkt?

Bekijk dan de foto's in ons fotoalbum!

In de zitting van 20 december keurde de Berlaarse gemeenteraad de concessievoorwaarden voor de uitbating van de cafetaria van sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62) goed.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur als concessiehouder indienen bij het gemeentebestuur vóór 14 februari 2017.

Op 31 december wuift onze gemeente 2016 uit en vieren we de start van 2017. Voor sommigen volstaan enkele klinkende champagneglazen om het nieuwe jaar sfeervol in te zetten, voor anderen hoort daar traditioneel ook vuurwerk bij.

Vuurwerk zorgt bij heel veel dieren echter voor heel wat ongemak. De knallen en de felle lichtflitsen doen hen behoorlijk schrikken. Ze geraken daardoor zowel het noorden als hun baasjes kwijt. Soms zelfs voorgoed: elk jaar sterven er dieren aan de gevolgen van het vuurwerk.

Vanaf 1 januari 2017 geldt er in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is.

Vaak geldt deze snelheidsbeperking al, waardoor het vooral de borden zijn die veranderen. Alleen waar een andere snelheid geldt, zal er een bord staan. Op de wegen waar 70 kilometer per uur geldt, staat niet langer een bord.

In Berlaar betekent dit dat de borden van zone 70 in de loop van 2017 verwijderd worden. De snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur blijft echter wel gelden.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft beslist om de prijzen van de elektronische identiteitskaarten jaarlijks te indexeren op 1 januari. Daardoor worden de elektronische identiteitskaart en de elektronische vreemdelingenkaarten iets duurder op 1 januari. De prijs van een kids-ID blijft behouden.

Veel lokale landbouwers zien zich gedwongen om te vergroten en te intensiveren waardoor de ruimte voor biodiversiteit in gedrang komt. De gemeente Berlaar wil in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland de landbouwers stimuleren om de natuur een handje te helpen door bloemrijke akkerranden in te zaaien. De gemeente stelt zaad ter beschikking en betaalt een financiële vergoeding ter compensatie van de gemiste teeltopbrengsten.

De winter is hét seizoen bij uitstek om je wandelschoenen aan te trekken. Heerlijk genieten van de knisperige koude en onderweg of achteraf weer zalig opwarmen met een glaasje of wat lekkers.

Ook in de winter van 2016-2017 zijn er speciaal voor jou elf winterwandelingen uitgestippeld. Ontdek ze in de brochure en ga samen met vrienden en familie te voet op ontdekkingstocht door de deelnemende gemeenten!

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans afdeling Berlaar organiseert op zondag 12 februari 2017 haar jaarlijkse leerlingen- en leraarsconcert.

Leerlingen en leerkrachten brengen vanaf 10.30 uur diverse muziekstukken in de polyvalente ruimte van de gemeentelijke basisschool in het centrum (Pastorijstraat 60). Een echte aanrader om het jonge en Berlaarse muzikale talent eens aan het werk te horen.

Iedereen is van harte welkom, de toegang is bovendien gratis!

Gemeenten en OCMW's maken al enige tijd gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), die wordt opgelegd door de Vlaamse overheid en die een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening bevat. BBC is daardoor het instrument voor de lokale overheden om hun beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken, het beleid op te volgen en het te evalueren.