Nieuws - meest recent

Op maandag 13 februari start de tweede aanplantingsfase van bloemen, gras, planten en hagen op het kerkhof van Berlaar-Centrum. De begraafplaats wordt voor deze werken tijdelijk afgesloten en is twee maanden (minstens tot en met de paasvakantie) niet toegankelijk voor bezoekers.

Dat betekent dat je het kerkhof tot april 2017 niet kan betreden, ook niet in het weekend.

Vragen over de herinrichting van het kerkhof? Neem contact op via openbarewerken@berlaar.be of via 03 410 19 00.

Op dinsdag 21 februari heeft OCMW Berlaar uitzonderlijk geen namiddagzitting. Het Sociaal Huis in de Zomerstraat is dan gesloten.

Sociaal Huis Berlaar

Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 februari worden de bomen aan de parking van kerkhof Hemelshoek gesnoeid.

Tijdens de snoeiwerken is (een gedeelte van) de parking afgesloten.

Van 19 november tot en met 27 november was het de Voorleesweek. Tijdens die week wil organisatie Iedereen Leest iedereen aansporen om voor te lezen en zo de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. BKO Roefels bouwde daarvoor in Berlaar de winkelhoek en de leeshoek van de kinderopvang om tot een grote bibliotheek.

Het gemeentebestuur is op zoek naar iemand die lessen Spaans voor beginners kan geven. Ben je leraar of spreek je zelf een aardig mondje Spaans? Neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd (vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 43).

De lessen vinden overdag plaats en richten zich tot senioren die zich op vakantie in Spanje willen kunnen behelpen.

 

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden kregen van de Vlaamse overheid de opdracht een globaal kerkenbeleidsplan op te maken. Dat plan geeft een overzicht van alle kerken in een gemeente, waar ze staan in hun ruimtelijke omgeving, hoe ze gebruikt worden en welke stappen er in de toekomst eventueel genomen worden.

Op de wekelijkse woensdagmarkt in Berlaar zijn twee vaste standplaatsen beschikbaar:

- de plaats op de Markt, aan de overkant van het gemeentehuis, tussen het groenten- en fruitkraam Van de Velde en het textielkraam Aerts. De lengte van deze standplaats is 9 meter.

- de plaats in de Smidstraat, tussen het kousenkraam Ruts en het kraam met natuurproducten van de Gezonde Bij. De lengte van deze standplaats is 8 meter.

Het aantal metaaldiefstallen op begraafplaatsen nam de afgelopen tijd toe. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken roept daarom op tot waakzaamheid en raadt burgers aan enkele preventieve maatregelen te nemen:

 

- Maak foto's van waardevolle voorwerpen op en rond de graven. Dat vergemakkelijkt de identificatie bij eventuele diefstallen.

- Neem bij verdachte situaties op de kerkhoven contact op met de politie. Geef elke diefstal ook aan bij de politie.

- Markeer bronzen en koperen voorwerpen (bijvoorbeeld met behulp van synthetisch DNA).

 

Van maandag 23 tot en met maandag 30 januari is de dienst Omgeving (Stedenbouw, Milieu en Mobiliteit) uitzonderlijk gesloten.

Bij dringende vragen kan je contact opnemen via 03 410 19 33/03 410 19 34.

Vanaf maandag 16 januari veranderen de criteria waaraan een foto voor je identiteitskaart of kids-ID moet voldoen. De voorschriften die reeds gelden voor paspoorten, de ICAO-regels uit de internationale luchtvaart, zijn dan voortaan ook van toepassing op elektronische identiteitskaarten en een kids-ID.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken verstrengt de normen om douanecontroles vlot te laten verlopen. In de toekomst worden grenscontroles nog meer geautomatiseerd, waardoor dat nog belangrijker wordt.