Nieuws - meest recent

Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten, maar allemaal zijn ze even onmisbaar. Wil jij als vrijwilliger mee je steentje bijdragen aan onze maatschappij? Dan kunnen gemeente en OCMW Berlaar je hierbij ondersteunen.

Heb je nog enkele uren per week of per maand vrij? Dan helpen gemeente- en OCMW-bestuur je, na een kennismakingsgesprek, graag in je zoektocht naar een gepast vrijwilligersengagement. Zo kan je niet alleen een bijdrage leveren aan de werking van Berlaar zelf, er zijn in onze gemeente ook verschillende organisaties waar je een verschil kan maken.

Om het ruimen van grachten niet onmogelijk te maken, geldt er in onze gemeente een reglement op het beheer van grachten en waterlopen. Eventuele overtredingen kunnen bestraft worden met een boete.

Wat mag niet?

- Het is verboden om waterkanten van grachten of waterlopen te bedekken met steen, hout of andere materialen (beschoeiing). Je mag deze grachten ook niet inbuizen of bedekken met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen bemoeilijken of verhinderen.

Vond je in december een (nieuwe) smartphone onder de kerstboom? Leuk, maar wel even wennen! De Seniorenraad en de Jeugdraad slaan daarom de handen in elkaar en helpen je, in een laagdrempelig gesprek, om met alle functies vertrouwd te geraken.

Het gemeentebestuur maakt werk van een heraanleg van het Kardinaal Cardijnplein. Om te verduidelijken wat deze werken betekenen, vindt er op dinsdag 7 maart een infovergadering plaats. Die start om 20 uur in zaal Familia (Aarschotsebaan 105). We lichten er de werken toe en luisteren graag naar eventuele opmerkingen of suggesties.

De dienst Bevolking heeft ook dit jaar weer de statistieken van het voorbije jaar gebundeld. Het bevolkingscijfer kende in 2016 een lichte stijging. Berlaar telt daardoor momenteel 11 382 inwoners.

In 2016 werden er in onze gemeente 94 baby’s geboren. Dat is bijna 20% meer dan in 2015. Omdat ook de aankomsten (bewoners die naar Berlaar verhuisden) met 20% steeg en het aantal overlijdens lager lag dan het jaar voordien, stelden we een lichte groei van 179 personen vast.

Om het kerkhof in Berlaar-Heikant makkelijker te onderhouden, voert het gemeentebestuur enkele aanpassingen door. Hiervoor wordt een procedure tot ruiming van enkele verwaarloosde graven opgestart.

Om de begraafplaats van Berlaar-Heikant op te frissen, gaat er vanaf 1 maart 2017 een termijn van één jaar in voor enkele verwaarloosde graven zonder concessie. Het gemeentebestuur gaat daarbij niet over tot ontgravingen van overledenen, maar zal na afloop van de termijn (maart 2018) de betrokken zerken verwijderen.

Op woensdag 8, donderdag 9 februari en vrijdag 10 februari was sporthal ’t Stapveld in Berlaar een heus bewegingsparadijs voor de kleuters van de Berlaarse scholen. De gemeentelijke sportdienst organiseerde er in de voormiddag kleutersportdagen.

Springkastelen, fietsjes of een klauterparcours: de 400 kleuters van de Berlaarse scholen hadden op 8, 9 en 10 februari geen reden om stil te zitten. Onder begeleiding van de leerkrachten en de sportdienst van gemeente Berlaar konden ze zich, gespreid over drie dagen, helemaal uitleven in sporthal ’t Stapveld.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans afdeling Berlaar organiseerde op zondag 12 februari het jaarlijkse leerlingen- en leraarsconcert. De leerlingen toonden tijdens dat concert wat ze de voorbije maanden geleerd hebben.

Senioren die in 2017 hun 85ste of 86ste verjaardag vieren, mogen een bijzonder verjaardagsbezoekje verwachten. OCMW Berlaar wil de Berlaarse ouderen namelijk verder ondersteunen in hun thuissituatie en biedt daarom een luisterend oor in een reeks vrijblijvende bezoekjes.

OCMW Berlaar laat senioren niet alleen oud worden

De ophokplicht voor pluimvee en vogels van hobbyhouders is sinds vrijdagnamiddag 17 maart opgeheven. Voor alle pluimvee van professionele pluimveehouders blijft de ophokplicht wel van kracht.

Hobbyhouders

Hobbyhouders moeten hun pluimvee en vogels niet meer verplicht afschermen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beveelt de maatregel wel nog steeds sterk aan. Zeker in de buurt van waterplassen en waterlopen, waar het risico op besmetting door wilde vogels groter is, doe je er goed aan de vogels nog binnen te houden.