Vogelgriep: ophokplicht voor pluimvee

Op 1 februari werd bij het pluimvee van een hobbykweker in de gemeente Lebbeke vogelgriep vastgesteld. Om een eventuele verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, besloot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) enkele preventieve maatregelen te verstrengen.

De vogelgriep is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor pluimvee. De ziekte circuleert momenteel volop bij wilde vogels overal in Europa en wordt gemakkelijk via direct contact tussen vogels overgedragen. Door onderstaande voorzorgsmaatregelen moet het contact tussen wilde vogels en vogels van hobbyhouders zoveel mogelijk verhinderd worden.

Welke maatregelen werden ingevoerd?

- Professionele en hobbyhouders van pluimvee moeten al hun vogels ophokken en afschermen. Dat kan door de dieren op te sluiten in hun hok of een gebouw, maar de dieren mogen ook buiten blijven. Het terrein moet dan zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten worden van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen maximum 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen.

- De dieren moeten binnen gevoederd worden (of alleszins op een manier dat contact met wilde vogels onmogelijk is). Je mag geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven, tenzij dat water behandeld werd om eventuele aanwezige virussen onschadelijk te maken.

Om eventuele verspreiding in de hobbysector te voorkomen, zijn alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels tijdelijk verboden. Onder verzamelingen worden alle evenementen verstaan waarbij vogels van verschillende origine op een zelfde plaats worden samengebracht.

Geen risico voor consumptie

Het FAVV benadrukt verder dat er geen risico bestaat voor consumptie van pluimveevlees en eieren. Verdere informatie over de maatregelen kan je steeds vinden op de website van het FAVV.

Gepubliceerd op 07/02/2017