Nieuws - meest recent

Het gemeentebestuur brengt ter kennis aan de bevolking dat de screeningsnota in verband met het al dan niet opmaken van een plan-MER aangaande de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde bedrijven - fase 2' en de beslissing d.d. augustus 2016 daaromtrent geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be en bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis (Markt 2).

1510

Op 15 en 16 oktober organiseert Trage Wegen vzw de tiende editie van de Dag van de Trage Weg. Ook in Berlaar zijn er heel wat trage wegen en paden. Om de jubileumeditie van deze Dag van de Trage Weg te vieren, openen we op 15 oktober de nieuwe wandelverbinding tussen Broekweg en Ezenhoek.

CEUSTERS JAN en HANS, Schaarbroek 7, hebben een aanvraag ingediend voor de verdere exploitatie en het veranderen van een rundveebedrijf.

Het dossier met alle nuttige inlichtingen ligt ter inzage in het gemeentehuis (Markt 2, 2590 Berlaar). Dat dossier kan van zaterdag 27 augustus tot en met dinsdag 27 september op alle werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis worden ingekeken.

Op zaterdag 27 augustus werd de nieuwe gemeentelijke basisschool, met kinderopvang en muzieklokaal, in de Pastorijstraat feestelijk geopend. Een opendeurdag met optredens, rondleidingen en een Vlaamse kermis maakte het feest compleet.

Voor kleuters, leerlingen en leerkrachten van de gemeentelijke basisschool in Berlaar-Centrum wordt het een heel bijzondere eerste schooldag. Zij nemen op 1 september voor de allereerste keer plaats in de klaslokalen van hun nieuwe school in de Pastorijstraat.

1510

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016 organiseert het gemeentebestuur i.s.m. de cultuurraad opnieuw de tentoonstelling Tijd voor Creativiteit in de prachtige Slootjenshoeve (Smidstraat 321).

Berlaarse creatievelingen stellen tijdens dit weekend hun kunstwerken tentoon aan het grote publiek. Allerlei kunstvormen komen aan bod: aquarellen, smeedwerk, schilderkunst, borduurwerk, ...

Op zaterdag kan je er van 14 tot 19 uur terecht, op zondag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis!

Speelplein Kriebels is in juli opnieuw van start gegaan. Spelen, sporten, ravotten of knutselen: in elke week van de zomervakantie staat een welgevormde leidingsploeg klaar om de kinderen op te vangen en hen een leuke dag te bezorgen. Ze trappen de dag af met een toneeltje, waarna nog uren spelplezier volgen.

Om je kind een dag naar Speelplein Kriebels te sturen, hoef je niet vooraf in te schrijven. Je kind moet wel vooraf geregistreerd zijn.

2211

Ook dit jaar staan er weer verschillende activiteiten op het programma tijdens de Week van de Senior. De gemeentelijke seniorenraad en de dienst Vrije Tijd voorzien onder meer een infosessie, een open seniorenraad en een plusparty.

Programma:

* Open seniorenraad

- dinsdag 22 november om 9 uur
- raadzaal gemeentehuis, Markt 1
- iedereen is welkom!

* Hoe slapen weer een zaligheid werd

IVAREM heeft een aanvraag ingediend voor de verdere exploitatie, wijziging en uitbreiding van het containerpark (Hellegatstraat 2, 2590 Berlaar).

Het dossier met alle nuttige inlichtingen ligt ter inzage in het gemeentehuis (Markt 2, 2590 Berlaar). Dat dossier kan van vrijdag 29 juli tot en met zondag 28 augustus op alle werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis worden ingekeken.

Containerpark

In juli en augustus nemen we onze dienstverlening onder de loep. Voor welke zaken kom je naar het gemeentehuis of het OCMW? En wat zijn voor jou klantvriendelijke openingsuren? We willen graag je mening weten en nodigen je uit om onderstaande bevraging in te vullen. Dat kan nog tot en met 22 augustus.

Vul hier de bevraging in

Gemeentehuis Berlaar

Het gemeentebestuur maakt al enige tijd werk van een hervorming van het kerkhof in Berlaar-Centrum. Een sereen, goed onderhouden en groen kerkhofpark is daarbij het beoogde eindresultaat. Maar om tot dat resultaat te komen, zijn er vele kleinere werken en heel wat tijd nodig. Het kerkhof lijkt er daardoor minder goed bij te liggen, maar we verzekeren dat dit om een voorlopige overgangsfase gaat.