Aanleg fietspad tussen Berlaar & Kessel

Op woensdag 2 augustus starten de werken aan het fietspad Kesselsteenweg - Berlaarsesteenweg. Er wordt gewerkt vanaf het kruispunt met de Nieuwe Bevelsesteenweg in Kessel tot en met de Legrellestraat in het centrum van Berlaar. Achter de baangracht wordt er dan een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Het project wordt uitgevoerd met subsidies van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid. 

Verkeersmaatregelen

Om de werken veilig en efficiënt te laten verlopen, wordt de verbindingsweg tussen Berlaar en Kessel tijdelijk onderbroken. Dat betekent dat er tijdens de werken geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk is tussen deze twee gemeenten. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds door.

Herberg De Boekt, het waterzuiveringsstation en de visvijver blijven tijdens de werken bereikbaar.

De exacte duurtijd van de werken is afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden, maar hou rekening met ongeveer een jaar. Er is een omleiding voorzien via Bevel en Lier.

Zie ook

Gepubliceerd op 19/07/2017