Nieuws - meest recent

Gemachtigde opzichters helpen groepen kinderen of scholieren op hun tocht van en naar de school. Zo dragen zij meer dan één steentje bij aan een verkeersveilige schoolomgeving.

Ben je aan het verbouwen en wil je tijdelijk een container voor je deur plaatsen? Of wil je bij je verhuis je parkeerplaats voor je huis tijdelijk vrij houden? Dan moet je hiervoor toestemming vragen aan het gemeentebestuur. Neem daarvoor contact op met onze dienst Mobiliteit via mobiliteit@berlaar.be of 03 410 19 00.

Let op: vraag je vergunning tijdig aan, minstens 5 werkdagen voor je ze nodig hebt! Voor grotere bouwwerken vraag je ze best 10 werkdagen vooraf al aan.

Op woensdag 2 augustus starten de werken aan het fietspad Kesselsteenweg - Berlaarsesteenweg. Er wordt gewerkt vanaf het kruispunt met de Nieuwe Bevelsesteenweg in Kessel tot en met de Legrellestraat in het centrum van Berlaar. Achter de baangracht wordt er dan een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Het project wordt uitgevoerd met subsidies van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid. 

Verkeersmaatregelen

Van maandag 31 juli tot en met maandag 25 september vinden er werken plaats in de Smidstraat. In het gedeelte tussen het kruispunt met de Meistraat en de Markt wordt het fietspad vernieuwd. De werken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot ongeveer 25 september.

Verkeersmaatregelen

Op maandag 31 juli starten er wegenwerken op de Itegembaan. Op het gedeelte tussen Hertstraat en Sollevelden wordt het fietspad vernieuwd. De werken duren tot vrijdag 25 augustus.

Verkeersmaatregelen

Om de werken veilig en efficiënt te laten verlopen, gelden er enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. De Itegembaan, tussen het kruispunt met de Hertstraat en het kruispunt met de Sollevelden, wordt elke werkdag van 6 tot 18 uur afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door.

Vanaf augustus staan er in Berlaar verschillende werken aan fiets- en voetpaden op het programma. Zo start onder meer de aanleg van het fietspad tussen Kessel en Berlaar, maar ook in andere straten worden de paden onder handen genomen.

Met het oog op een nieuw administratief centrum willen we onderzoeken hoe de bezoekers van het gemeentehuis zich verplaatsen. Gebeurt dat voornamelijk met de wagen of toch met de fiets?

Via een korte bevraging kan je ons helpen om heel wat waardevolle informatie te verzamelen. Met die gegevens kunnen we aan de slag om onze infrastructuur waar nodig verder te verbeteren.

De bevraging loopt nog tot en met 30 april. Je kan ze invullen op www.berlaar.be/mobiliteitsonderzoek.

Schuilt er een verkeersheld in jou? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

De gemeenten Berlaar en Nijlen zijn momenteel op zoek naar volwassenen die zich willen engageren om gemachtigd opzichter te worden.

Gemachtigd opzichters zijn echte verkeershelden, die zich op vaste dagen, en bij voorkeur minstens eenmaal per week, engageren om kinderen veilig te laten oversteken op gevaarlijke plaatsen. Dankzij hen kunnen onze kinderen veilig van en naar school stappen of trappen, en dat elke dag opnieuw.

Voldoe jij aan de voorwaarden? Test het hieronder!

Vanaf 1 januari 2017 geldt er in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is.

Vaak geldt deze snelheidsbeperking al, waardoor het vooral de borden zijn die veranderen. Alleen waar een andere snelheid geldt, zal er een bord staan. Op de wegen waar 70 kilometer per uur geldt, staat niet langer een bord.

In Berlaar betekent dit dat de borden van zone 70 in de loop van 2017 verwijderd worden. De snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur blijft echter wel gelden.

Vanaf 1 december 2016 gelden er enkele wijzigingen in de parkeerzones in Berlaar-Centrum (Markt). De parkeerplaatsen zijn vanaf dan voorbehouden voor personenwagens. Motorhomes en zwaarder vervoer kunnen dan geen gebruik meer maken van de parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur wil de parkings en het verkeer in Berlaar-Centrum zo gedeeltelijk ontlasten.

De gewijzigde parkeerzone wordt aangegeven met een specifiek verkeersbord.