Nieuws - meest recent

Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer zijn en je moet betalen om elektriciteit op het net te plaatsen? Zeker, want de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald en ook de elektriciteitsprijs is opnieuw gestegen. De provincie Antwerpen wil met deze groepsaankoop haar inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren.

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen.

Bij een aantal bomen op het openbaar domein in onze gemeente vonden er de voorbije weken snoeiwerken plaats. De aandachtige voorbijganger had het vast al opgemerkt: sommige takken zagen er na het snoeien wel erg vreemd uit.

De stompen zijn geen snoeifouten of pogingen tot totembouw, maar een professionele snoeiwijze voor dikke takken. De snoeiers willen grote takken niet zomaar verwijderen. Als dat toch moet gebeuren, gebruiken ze hiervoor een werkwijze die de natuur nabootst en de kans of infectie voorkomt.

Coronet cuts

Voor de compostmeesters lijkt het nog alsof het gisteren was, toch is het alweer van oktober geleden dat ze met hun hakselaars in de straten te zien en te horen waren. In april kan je alleszins je takkenscharen en boomzagen weer bovenhalen voor de lentesnoei.

De ophokplicht voor pluimvee en vogels van hobbyhouders is sinds vrijdagnamiddag 17 maart opgeheven. Voor alle pluimvee van professionele pluimveehouders blijft de ophokplicht wel van kracht.

Hobbyhouders

Hobbyhouders moeten hun pluimvee en vogels niet meer verplicht afschermen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beveelt de maatregel wel nog steeds sterk aan. Zeker in de buurt van waterplassen en waterlopen, waar het risico op besmetting door wilde vogels groter is, doe je er goed aan de vogels nog binnen te houden.

Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 februari worden de bomen aan de parking van kerkhof Hemelshoek gesnoeid.

Tijdens de snoeiwerken is (een gedeelte van) de parking afgesloten.

Veel lokale landbouwers zien zich gedwongen om te vergroten en te intensiveren waardoor de ruimte voor biodiversiteit in gedrang komt. De gemeente Berlaar wil in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland de landbouwers stimuleren om de natuur een handje te helpen door bloemrijke akkerranden in te zaaien. De gemeente stelt zaad ter beschikking en betaalt een financiële vergoeding ter compensatie van de gemiste teeltopbrengsten.

De gemeente verzorgt naar jaarlijkse gewoonte een ophaling van de gebruikte kerstbomen. Dat gebeurt op maandag 9 januari in Berlaar-Heikant en op dinsdag 10 januari in het centrum.

Gelieve de bomen (zonder versiering) vanaf 7 uur 's morgens klaar te leggen langs de openbare weg.

 

In Berlaar staan er op verschillende locaties glasbollen. Het glasafval uit deze bollen wordt opgehaald en verder gesorteerd. Nadat alle onzuiverheden er werden uitgehaald, vormen de glasscherven de grondstof voor nieuw glas.

In samenwerking met IGEMO en vijf gemeenten uit de regio neemt Berlaar deel aan het project See2Do! Zeventien Vlaamse en Nederlandse partners werken in dit project samen en testen verschillende methodieken uit om burgers aan te zetten om hun woning te renoveren. In onze regio streeft het project naar het opstarten van een golf van energetische renovaties in de regio. Energiebesparende werken in woningen zijn nodig.