Nieuws - meest recent

In 2017 organiseren Amnesty International en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking enkele 'Schrijf-ze-vrijdagen' in de gemeentelijke bibliotheek (Dorpsstraat 84).

Je kan op volgende dagen tussen 18.30 en 20.30 uur brieven schrijven in de bib:

- vrijdag 6 januari
- vrijdag 10 februari
- vrijdag 10 maart
- vrijdag 7 april
- vrijdag 12 mei
- vrijdag 9 juni