Lokaal overleg kinderopvang

Bevoegdheden

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is het lokaal netwerk rond kinderopvang.

Vertegenwoordigers van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk, ...), de gebruikers zoals oudercomités, ouders, het lokaal bestuur en ook andere belanghebbenden maken er deel van uit. Het lokaal overleg kinderopvang geeft advies aan het gemeentebestuur over het beleidsplan rond kinderopvang, de uitvoering ervan en over de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente.

Het beleidsplan is een belangrijke stap in het kinderopvangbeleid van de gemeente en het lokaal overleg kinderopvang blijft ook in de toekomst een belangrijke motor om het beleid inzake kinderopvang verder te verfijnen en om kinderopvang  laagdrempelig en betaalbaar te houden.

Samenstelling

Schepen: Suzy Put
Voorzitter: Gerd Vervliet
Secretaris: Sofie Wouters, 03 482 08 08

Lokaal Beleidsplan Kinderopvang 2008 – 2013 (pdf)

Het LOK organiseert jaarlijks infoavonden voor ouders, begeleiders, leerkrachten e.d.