Land- en tuinbouwraad

De Land- en tuinbouwraad adviseert het gemeentebestuur over lokale onderwerpen in verband met de land- en tuinbouwsector. Deze adviesraad komt minstens éénmaal per jaar samen om bevindingen en opmerkingen over de lokale sector te bespreken.

Samenstelling

- Elke Hendrickx

- Bart Ceulemans

- Jef Tielemans

- Bea Van den Broeck

- Lutgart De Voegt

- Guy Tielemans

- Tinne Mariën

- Frans Van Winkel

- Marc Busschots

- Marnik Pieters

- Suzy Van den Broeck

- Jozef Belmans

- Willy Beullens

- Johan Cauwenbergs

Secretaris: Brenda Deflem (dienst Lokale Economie)

 

Verslagen

2016

Mei - September

 

Nuttige documenten

- Statuten

- Huishoudelijk reglement