Belastingreglementen

Een gemeentebelasting is een heffing die door de gemeente wordt opgelegd aan natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken.

De belastingen kunnen onderverdeeld worden in aanvullende en eigen gemeentebelastingen. De aanvullende gemeentebelastingen worden geheven op een hoofdbelasting van een andere overheid.

Overzicht:

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 (24 december 2015, gemeenteraadsbeslissing van 15/12/2015)

- Belasting het plaatsen van kermisinrichtingen op privéterreinen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Belasting op de ontgravingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Belasting op het begraven van het stoffelijk overschot of de as van personen vreemd aan de gemeente en op de asverstrooiing of bijzetting van personen vreemd aan de gemeente aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Belasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op openbare plaatsen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (3 juli 2015, gemeenteraadsbeslissing van 16/06/2015 - aanvraagformulier)

- Belasting op innemingen van de openbare weg n.a.v. het uitvoeren van werken aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Belasting op standplaatsen langs de openbare weg op privédomein aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Belasting op vergunningsaanvragen van als hinderlijk beschouwde inrichtingen klasse 1 of klasse 2 aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden aanslagjaren 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (24 december 2015, gemeenteraadsbeslissing van 15/12/2015)

- Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Reglement inzake de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Belasting op de aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen  aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)

- Reglement van leegstandsregister en leegstandsbelasting voor de aanslagjaren 2017-2019 (25 april 2017, gemeenteraadsbeslissing van 18/04/2017)

Belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 (23 december 2016, gemeenteraadsbeslissing van 20/12/2016)

- Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (6 januari 2015, gemeenteraadsbeslissing van 16/12/2015)